imago van almere

copyright alle foto's en filmpjes: mediair                                                        www.imagovanalmere.nl 


Imago van Almere 2015


15 november 2015: Landmark langs 'Hogering' omgewaaid door storm

Hopelijk komen ze weer terug op deze plek want er kleeft historie aan....goed voor het 'Imago van Almere'  ;-))

==============================================

Remon Peters schrijft het volgende bericht op HV-Almere:

"Zondagmiddag is langs de Hogering, ter hoogte van de Kruidenwijk, een kunstwerk omgewaaid. Het gaat om de bekende ringen langs de dreef. Eén ring is omgewaaid. De andere ring is door de brandweer uit voorzorg naar beneden gehaald.

 

 

Tijdens de werkzaamheden is één rijbaan richting Muziekwijk afgesloten geweest.

In 1986 werden deze kunstwerken ontworpen om de leegte die er toen was op te vullen. De afgelopen tijd zijn er veel bomen langs de Hogering gekapt. De wind kreeg nu grip op één van de kunstwerken, waardoor deze omwaaide. Om te voorkomen dat het andere kunstwerk nog voor een gevaarlijke situatie kan zorgen."

 

tekst + foto's op de website van  

http://www.hv-almere.nl/2015/11/kunstwerken-langs-hogering-omgewaaid/

 

Jammer...want juist op 21-10-2015 meldde AlmereDezeWeek dat de ringen weer zichtbaar waren

 na de rigoreuze  bomenkap (die nog bezig is) in het parkje tussen de Hogering en de Noorderplassen-Oost.....

 

 

Het zijn echte 'Landmarks' geworden met Almeerse historie....zelfs van criminele aard!

In 2001 verstopte Dennis P. 2 koffers vol diamanten (twv 2 miljoen gulden) in een van de ('kunst') Ringen langs de Hogering. Dennis P. was werknemer bij Gassan Diamonds en hij wandelde in augustus 2001 rustig de deur uit bij zijn werkgever Benno Leeser met een doos diamanten onder zijn arm.... Begin september 2001 kwamen de diamanten weer boven water: in een van die ringen!

 

 

Middden jaren tachtig van de vorige eeuw, legde wegwerkers aan weerszijden van de ringweg rond Almere geluidswallen aan. Willem van Dijk, destijds projectleider wegen en verkeer bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, opperde in een bouwvergadering over de aanleg van geluidswallen langs de Hoge Ring de landschappelijke leegte op te vullen met een object dat op de naam van de weg was geďnspireerd. Personeel van de aannemer nam de uitvoering voor hun rekening. Een paar roestige stalen spuitbuizen, waar in de bouw zand doorheen wordt gespoten, dienden als sokkel voor twee stalen ringen. Het kunstwerk zonder titel, een letterlijke interpretatie van ‘Hoge Ring’, werd aan beide zijden van de stadsautoweg op de geluidswal geplaatst. Geen sculptuur uit het kunstcircuit, maar wel deel van het cultureel erfgoed van Almere. Voor het symbolische bedrag van één gulden werd de gemeente eigenaar van de objecten.

Bron: http://www.flevolanderfgoed.nl

 

 


 

11 november 2015: DebatCafé met als thema: 'Is het nog aan tussen 036 en 020?

In deNieuweBieb Almere met achter de tafel vlnr Kees Jansen (stadsfilosoof uit A'dam); Tom Lankhorst (van Overlegorgaan Bouwnijverheid Almere (OBA) en AMVEST); Tjeerd Herrema (PvdA-wethouder Almere); Ton Theunis (initiatiefnemer van WitchWorld,uit Almere) en Nik Smit (citymarketing Almere)

Georganiseerd door Connie Franssen voor deNieuweBieb. Gespreksleider/interviewster was Elisabeth van den Hoogen.

Muzikale omlijsting door Teije Venema, gitaar en zang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een debat waarbij steeds weer het 'imago van Almere' ter sprake kwam. Er is onlangs een onderzoek gedaan (door Almere Citymarketing) onder zo'n 6000 mensen en daar kwam Almere niet zo gunstig uit  naar voren...nog steeds niet. Met name mensen buiten Almere oordeelden negatief (misschien omdat ze Almere niet kennen?) als saai, slaapstad, niks te beleven maar Almeerders zelf zijn niet ontevreden over hun stad, het wonen, groen, leven, enz. Het Stadshart wordt gewaardeerd als 'Shopping Mall' niet als het levendige stadscentrum van Almere.  Iedere 3 jaar wordt zo'n onderzoek gehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van aardige stellingen wordt er gedebatteerd. Behalve de sprekers achter de tafel, kwamen de aanwezigen goed aan bod.

Er bleek een hoog D66 gehalte te zijn, veel fraktieleden uit A'dam die afkwamen op het uitdagende thema of

'het nog aan was tussen 036 en 020 ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dus werden voorbeelden uit de kast gehaald: Floriade Amsterdam en WitchWorld Amsterdam..... want niemand ként Almere in het buitenland.... Amsterdam wél en Cruijff óók maar géén Almere! (ik dacht meteen: daar moet dan snel iets aan gedaan worden!!!) Op deze manier blijft Almere zichzelf presenteren als Calimero en dat hoeft helemaal niet, met bijna 200.000 inwoners kun je best trots zijn op je eigen stad langzamerhand. Maar achter de tafel vond met die verwijzing naar Amsterdam heel belangrijk en noodzakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er moet gebouwd worden volgens Herrema en Lankhorst want Almere moet studenten en jongeren binnenhalen. Waar studenten zijn, bruist de stad van leven elders...En dus ook woningen daarvoor bouwen, die zijn er veel te weinig.  Amsterdam is de grote stad dichtbij en de huizenprijzen lopen daar giga op omdat iedereen dáár wil wonen nu. In Almere is het tegendeel waar, zeggen zij....

Gelukkig wordt er geopperd dat er ook nog Duin en Poort gerealiseerd worden en natuurlijk Nobelhorst, een komplete bijzondere wijk in wording. Belangrijk: want écht met eigen inbreng van de toekomstige bewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de Amsterdamse stadsfilosoof Kees Jansen laat van zich horen...hoewel het echt filosofische mij daarvan beetje ontging...

En zanger/gitarist Teije Venema speelde vooral als 'achtergrond' terwijl hij toch zo zijn best deed.....

 

 


 

22 oktober 2015: KennisCafé Almere over 'China'

Na lange tijd weer een KennisCafé Almere (in deNieuweBieb) met Peter van Schooten als interviewer, dit keer over China. Daarvoor had hij weer 3 verschillende personen uitgenodigd, die ieder vanuit hun perspektief hun ervaringen en meningen lieten horen.

Frank Pieke (hoogleraar Moderne China Studies aan de Universiteit  Leiden), Brechtje Spreeuwen, (oa sinoloog, stedenbouwkundige en architekt bij ontwerpburo MLA+  in R'dam) en Henk Vaandrager  (lector China Economics bij Windesheim).

Het werd een heel boeiende avond met veel info maar ook veel vragen....Ik geef hierbij gewoon een klein verslagje van de sfeer die deze avond kenmerkte. (een uitgebreid verslag (Thijs Wartenbergh) is binnenkort te lezen op de site van deNieuweBibliotheek)

 

                                                                                  Op deze foto is Frank Pieke aan het woord                                                                       

 

China, een nog steeds 'opkomende' economie die beweert dat ze ook nu nog 6,9% groeit...Volgens economen zal ongetwijfeld minder zijn (3-4%) omdat China niet meer zo groeizaam is als in voorgaande jaren, aldus Frank Pieke. Het lijkt wel of China een 'pas op de plaats' maakt om alles eens te overzien waar China de afgelopen tijd mee bezig is geweest. Er wordt veel geexporteerd, ook naar Nederland, maar klein gedeelte geimporteerd vanuit het veel kleinere Nederland. (ze denken vaak dat Nederland een provincie van Duitsland is .... Om zaken te doen is het niet zomaar een zaak van een goed aanbod doen, puur zakelijk bezig zijn...je moet eerst 'vrienden' zien te worden! Daarvoor moet je dan diverse keren in China zijn geweest om kontakten te leggen en nagaan hoe die kontakten verlopen op zo'n manier. 

 

     en op deze foto Brechtje Spreeuwen aan het woord.

 

Brechtje Spreeuwen vertelt iedere maand één week in China te vertoeven om daar de bouw of andere zaken mede te begeleiden (gebeurt altijd samen met een Chinese architekt ofzo) Ze moest nu ook daarom wat eerder vertrekken. Er is in het verleden veel gebouwd, alles dicht op elkaar, en soms werkt dat uitstekend zoals in Hongkong waar mensen graag willen wonen. Maar nu begint zich een idee te ontwikkelen dat men ook 'groen' rond de huizen of wijken zou willen. Er zijn in sommige steden heel veel huizen gebouwd waar verbazingwekkend veel van leeg staat! Lijkt heel vreemd en leegstand doet denken aan verpaupering maar dat is hier niet het geval: het zijn - vreemd genoeg - allemaal KOOPhuizen (soort belegging?) China bouwt ook heel veel in Afrika....doet denken aan  'Ontwikkelingshulp' maar het slimme is dat China geen geld geeft maar zelf dingen (huizen) realiseert, dus weet wat er met hun geld gebeurt. Afrika vraagt zich langzamerhand wel af wat hun tegenprestatie zal moeten zijn...

 

en tenslotte Henk Vaandrager aan het woord

 

Henk Vaandrager vertelt over de politieke en ideologische kant van China. Als je (ook tegenwoordig) geen goede communist bent, kun je moeilijk doordringen tot de politiek. Daarbij rekent hij ook de ambtenaren die toch heel belangrijk zijn ivm vergunningen afgeven (of niet dus). En kontakten zijn super-belangrijk om zaken te kunnen doen. (eea deed mij beetje denken aan Bulgarije enige decennia geleden toen het nog de beste vazalstaat was van Rusland ;-)  Want ook in China staat alles onder kontrole, 'de leiding' bepaalt 'het beleid' en daar valt niet aan te tornen. Een vraag uit de zaal (nav het statiebezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima dezer dagen aan China) of de Koning geen aandacht moest vragen voor de mensenrechten daar... Daar kwam een duidelijk antwoord op van Henk Vaandrager: 'dat maakt niks uit! Of-ie het nu wel of niet aankaart, de regering doet gewoon wat ze van plan zijn, daar verandert niets aan!'

 

 


 

12 september 2015: 41ste Walk Of Fame-tegel voor Bob Friedlander

Met overweldigende meerderheid werd de Almeerse persfotograaf Bob Friedlander verkozen om geeerd te worden met een 'eigen tegel' in het kader van de Almeerse versie van de 'Walk of Fame'. Volkomen terecht want deze geliefde fotograaf is al 50 jaar met zijn ambacht bezig en (bijna) overal aanwezig om zijn plaatjes te schieten, ook al jaren met zijn vrouw Michelle (ook fotograaf).

De net aangetreden nieuwe Burgemeester Franc Weerwind onthulde de tegel voor Bob met een korte speech. (Weerwind was hiervóór Burgemeester in Velsen en is de opvolger van de na 12 jaar vertrokken Burgemeester Annemarie Jorritsma)

Hieronder wat sfeerfoto's en kort filmpje!

 

                                                                                                                klik hier voor filmpje >>          https://youtu.be/US25gkJbWb4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

28 mei 2015: KennisCafé Almere over 'de kunst van innoveren'

Ook voor deze avond in KennisCafé Almere (in deNieuweBieb) had Peter van Schooten weer 3 passende mensen uitgenodigd om hun visie te geven over 'de kunst van het innoveren'.  Mariel Voogel, adviseur bij Creativemv (over innoveren en creativiteit); Ynte van der Meer van Kennispoort Zwolle (over het belang van het MKB); Paul Tuinenburg, van IDfuse (over valorisatie in de Wetenschap).

Peter van Schooten was zoals altijd een goede gespreksleider die scherpe vragen stelde.

van links naar rechts: Paul, Mariel, Ynte en gespreksleider Peter

 

 

Veel onderwerpen kwamen voorbij in het kader van: wát is nu precies innoveren? Fiets met elektrisch motortje was dat in 1e instantie wel maar vaak is innovatie ook een creatief bedacht maar tevens technisch idee. Ook wordt gekeken of het haalbaar is, of er behoefte aan bestaat... of ga je die behoefte kweken? Met soms kleine innovaties kun je bijv. weer een heel andere 'markt' creeren. En soms kom je tot onverwachte innovaties die aanvankelijk niet eens zo bedoeld waren ;-) want al zoekende stuit je dan op iets totaal anders! Wetenschappelijk worden ideeen onderzocht of uitgeprobeerd. In China schijnen ze heel ver te zijn op innovatief gebied...moeten wij daar in Europa bang voor zijn? Nou nee, zie het als een uitdaging! Kortom: voer genoeg om over na te denken of uit te proberen.

 

 


 

2 mei 2015: Pier bij Schipperplein - en PIT!- officieel geopend

2 prachtige nieuwe hangplekken erbij ;-))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almere had al een super hangplek (vooral voor jongeren) in de NieuweBieb maar sinds vandaag zijn er nog een paar prachtige bij gekomen! De Pier , een ontwerp van René van Zuuk, architekt, die vanaf het Schipperplein zó het Weerwater inloopt is officieel 'geopend' door burgemeester Annemarie Jorritsma.  Eén jaar later  en 150.000 euro duurder dan de bedoeling was.....Daarmee is de totaal prijs uitgekomen op 1 miljoen euro. Maar ja, dan héb je ook wat! volgens de burgemeester.

Er zijn ook nog wat problemen ('probleempjes') want er schijnen te weinig palen onder deze pier te zitten, vandaar dat het gevaarlijk is als iedereen, of grote boten, hier gaan aanleggen (wat wel de bedoeling was ;-)  Men gaat de Gemeenteraad binnenkort nog maar eens om 50.000 euro vragen om ook deze problemen op te lossen!

Iedereen mag met wat voor bootje dan ook  aanleggen en gratis op de pier wandelen en het Stadshart in gaan of...genieten van het fraaie uitzicht. Aan het eind zijn er aan weerszijden van de groene en rode 'betonning' lekkere zitjes gemaakt...2 prachtige nieuwe hangplekken erbij, met ook een dak boven je hoofd; en  je kunt zelfs uit de wind zitten! De meest-geliefde hangplek in Almere is in de NieuweBieb in Stad.

 

 


Imago van Almere 2014


19 november 2014: Homerusplein in Almere-Poort

Inderdaad....dat gezamenlijke Ondernemersgebouw in Almere-Poort , de  'Homerusmarkt'  (op het Homerusplein) kan een geduchte concurrent worden van het Almeerse Stadshart! Vooral omdat het een overdekte 'Markt' betreft met allemaal verschillende kleine ondernemers. Zij huren of kopen ruimtes (units) en die zijn er in verschillende afmetingen: klein, middel en groot. 

Het was de eerste keer dat ik hier was gaan kijken want ondanks dat mij verteld werd door verschillende ondernemers dat het poosje geleden al feestelijk was geopend en dat er al veel aktiviteiten hadden plaatsgevonden....was dat niet tot mij doorgedrongen.....Maar bij meer mensen die in bijv. Almere-Stad wonen, óók niet.  De website waar je zoiets eventueel op kunt vinden, loopt al maanden achter...op 9 september werd gemeld dat er alvast enige winkeltjes open waren gegaan ;-))

De sfeer is bijzonder te noemen, er waart een bijna vergeten 'pioniersgeest' rond, die heel prettig aandoet!

We kregen regelmatig iets te proeven om te keuren, de ondernemers waren vriendelijk, gezellig en niet opdringerig om vooral te kopen!. De kaaswinkel heeft heel aparte kazen aan te bieden, maar ook in mode, kralen enzo (heet dat fournituren?) of speciale (Russische) soepen of babyspulletjes, er is heel wat te beleven!  Het is ook bedoeld als ontmoetingsplek voor Poort....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst-aktiviteiten die zijn gepland op zaterdag 20 en zondag 21 december 2014:

Gluhwein, oliebollen schaatsbaantje, en nog meer kleine ondernemers met creatieve 'kerst-dingen'.

Zaterdag van 11.00-21.00 uur en zondag van 11.00-17.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prominent is aanwezig: het gemeentelijk Gebiedskantoor Poort, dat superveel ruimtes heeft gehuurd voor de komende 5 jaar.

 Die ruimtes bevinden zich oa in een enorm groot hoekpand (ettelijke grote units) waar ook de zogenaamde 'kavelwinkel' is ondergebracht voor belangstellende zelfbouwers, kopers of voor bedrijfsvestigingen.

Dit is het Informatiepunt Bouwen En Wonen. Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 13.00-17.00 uur  (veel beweging was niet waar te nemen....er zou een presentatie plaatsvinden....maar daar was maar 1 persoon aanwezig plus 1 persoon die daar werkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar.....

Voor de bewoners en geinteresseerden in de wijk is er een inloop-spreekuur: alléén op dinsdag van 13.00-14.00 uur

Zij kunnen dan komen met hun ideeen en vragen stellen aan medewerkers van de Schoor, de gemeente, maatschappelijk werk en de woningcorporatie of wijkagent.

Maar óók op de 1e etage heeft de gemeente 3 grote units naast elkaar gehuurd.

 

 

 

 

Wat mij enorm stoort....dat er in al die ruimtes op de 1e etage helemaal niemand van de gemeente aanwezig was! Volgens ondernemers zit er soms op dinsdagmiddag iemand van de gemeente, en soms op woensdagochtend de wijkagent....

Dus gemeente Almere, een ongevraagde TIP: hier hebben jullie toch een prachtige grote vergaderruimte die al maandelijks betaald wordt/is van gemeenschapsgeld? Gebruik die dan!!!

Als jullie de Ondernemers willen stimuleren, moet de gemeente zélf het goede voorbeeld geven door aktief te zijn, laten zien dat er wat gebeurt...toch??? (Goed voor het  'Imago'  van Almere-Poort  lijkt mij  ;-))

 

 


 

28 juni 2014: het BOEK 30 jaar Almere is uit!

 

 Het Jubileumboek wordt aangevoerd (aangevaren ;-)  via een Almeers veerbootje, aangekondigd door

 <burgemeester Annemarie Jorritsma

oud-burgemeesters Ralph Pans en Cees de Cloe wachten af >

naast de schrijver van het Almere 30 jaar boek Frits Huis >

(sinds de laatste verkiezingen wethouder Kunst & Cultuur)

 

 

 

 

'Het Boek' is gearriveerd! Wethouder Huis krijgt zijn 1e exemplaar overhandigd - met een kus door de burgemeester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jonathan Baij (l) krijgt een -symbolische- veer.....  

                                             

                                                       en ook Boek-uitgever Wim de Bruin wordt bedankt....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even een (later) nostalgische foto met vlnr Ralph Pans, Frits Huis, Annemarie Jorritsma en Cees de Cloe.

 

 

 

Tenslotte: signeren, dat hoort er ook bij ;-))

 

 

 

 


 

21 juni 2014: Leeuwardenplein feestelijk geopend

Wethouder Frits Huis viel de eer te beurt om het geheel vernieuwde Leeuwardenplein in Stedenwijk Noord officieel te openen. Het is een totaal speelplein geworden, voor zowel de jonge als oudere jeugd. Pannaveld, klimapparaten in verschillende vormen, schommels en nog veel meer.  Natuurlijk was er professionele muziek, er stonden allerlei kraampjes van bewoners met zowel info als hapjes en drankjes! Er kon getest worden op diabetes of bloeddruk.

klik hieronder voor alle foto's

https://picasaweb.google.com/114666943681493343483/ImagoVanAlmere2014Leeuwardenplein?authuser=0&feat=directlink

 

en er zijn ook nog 2 filmpjes.....één van de opening........

klik op foto voor filmpje

 

 

Er zitten nu op het Leeuwardenplein ook een arts en fysiotherapeut, ieder in een eigen pandje, makkelijk toegankelijk voor de buurt! Op deze speciale feestelijke dag werd er voor degene die dat wilde, de bloeddruk opgenomen of op diabetes getest. De wethouder liet zijn bloeddruk opmeten en die bleek uitstekend! (dus hij kan rustig doorgaan met de politiek en zich kwaad maken over onrecht ;-))

Bovendien als totale verrassing: een echt waterfonteintje op het Leeuwardenplein. Met  zoals Frits Huis opmerkte, 'het beste water van Flevoland!' Het werd meteen getapt en gekeurd. Een dubbele opening dus van dit speel(Leeuwarden)plein.

 

.......en ook nog een van de onthulling van het waterfonteintje!

klik op foto voor filmpje

 

 

 


 

24 april 2014: Gedragsstoornissen in DeNieuweBieb in Almere

vlnr  filosoof Wouter Kusters, onderzoeker Dienke Bos, onderzoeker/ass.prof. Martijn van den Heuvel  

olv interviewer Peter van Schooten

 

KennisCafé 24 april: over Gedragsstoornissen
Van gedragsstoornissen heeft alleen de omgeving last. Degene die zich anders gedraagt, heeft er zelf het minste last van. De diagnose 'gedragsstoornis' wordt alleen bij kinderen en jongeren gesteld. Maar is dat niet te beperkt? Wat zijn dat, gedragsstoornissen? Over welk gedrag hebben we het? Waardoor worden ze veroorzaakt? Wat zijn de behandelingen? En wordt langzaam maar zeker niet elk gedrag van een stoornislabel voorzien? Gaat het over? En beperken gedragsstoornissen zich alleen maar tot kinderen en jongeren? Over deze en andere vragen gaan we tijdens het KennisCafé in gesprek met
Wouter Kusters, filosoof,  ervaringsdeskundige en schrijver van 'Pure waanzin' en 'Filosofie van de waanzin' over psychoses en de dunne scheidslijn tussen genialiteit en gekte en de rijke bijdragen van 'waanzin' aan onze cultuur, Martijn van den Heuvel, onderzoeker bij het Utrechts Medisch Centrum (UMC) over oorzaken van gedragsstoornissen in de hersenen en Dienke Bos, onderzoeker bij het Niche-lab over oorzaken en gevolgen van ADHD.

 

Het verslag van deze bijeenkomst is te lezen op >  http://www.plusbibliotheekflevoland.nl/kenniscafe

 


 

19 april 2014: In Memoriam - Pieter Jan Datema onverwacht overleden

Vandaag is geheel onverwacht overleden Pieter Jan Datema, tot een jaar geleden nog regio-direkteur Almere voor woningcorporatie Ymere, daarna vertrokken in diezelfde funktie naar A'dam-Oost, maar met nog evenveel betrokkenheid bij de stad waar hij ook woonde: Almere.

Hij was een van de trekkers bij de her-inrichting van het verloederde Van Eesterenplein (in Almere-Buiten) waarbij hij behalve prachtige betaalbare woningen en een leefbaar plein, ook nog 'Kunst' inplande van de innovatieve kunstenaar Daan Roosegaarde (van kunstwerk de 'Marbles')  Ook was de altijd aktieve Datema een stimulerende faktor in de wedstrijd die vooraf ging aan het winnen: een hele wijk bouwen in Almere:  'Nobelhorst' genaamd.

Datema was oa lid van de Adviesraad Ymere-Almere, waarin leden uit de hele Almeerse samenleving zitten. Dit om een juiste inbreng van de bewoners te bewerkstelligen. Deze Adviesraad is onafhankelijk en bestaat nog steeds, in wisselende samenstelling. Pieter Jan Datema heeft daar jarenlang zijn energie in gestoken. Dankzij de goede resultaten op het gebied van woningbouw (er werd geluisterd naar de bewoners ;-)  is dit Almeerse initiatief overgenomen door diverse andere gemeenten in Nederland.

Ook in de media was hij aktief, bijgaand het fotootje dat hij plaatste op zijn Twitter-account want kano'en vond-ie geweldige ontspanning.

 

Heel spijtig, veel te jong (52 jaar) Almere zal hem missen

 


 

27 maart 2014: installatie nieuwe Raadsleden in Stadhuis Almere

 

klik op foto's  voor filmpjes

       Opstellen voor de groepsfoto.....                                                                                                  ....en het officieel installeren.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de installatie van alle 39 raadsleden ('dat verklaar en beloof ik' of: 'zo waarlijk helpe mij God almachtig')

werd iedereen opgesteld voor de groepsfoto van de komplete nieuwe raad.

Alles  olv Burgemeester Annemarie Jorritsma en Griffier Dirk Jan Pruim.

Voor alle foto's >  https://picasaweb.google.com/114666943681493343483/ImagoVanAlmere2014InstallatieNieuweRaad?authuser=0&feat=directlink

 


 

19 maart 2014: GemeenteraadsVerkiezingen in Almere

(uitslag zetels staat onderaan dit bericht)

 

Overal kan gestemd worden  -al wordt er een schrikbarend lage opkomst verwacht-  dus ook in het Stadhuis Almere (de kelder ;-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En op straat deed de PvdA nog zijn best om mensen naar de stembus te krijgen en op hun partij te stemmen door rode rozen uit te delen.....en ook in discussie te gaan met bewoners die soms reageerden met: 'maar aan rozen zitten doornen, net als aan die partij!' Maar ook de rozen raakten op... bleef de discussie.

We wachten in spanning af wat de verkiezingsuitslag zal zijn!  Vanavond is iedereen welkom in het Stadhuis om dat spektakel mee te maken.

 

Er waren 15 (!) deelnemende partijen....voor 39 zetels in de gemeenteraad. De uitslag is geworden:

- PVV - 9 zetels/ waren al 9  (weer de grote winnaar, ondanks klein verlies met 4 jaar geleden)

- D66 - 6 zetels/ waren 3 (grote winnaar)        - Leefbaar Almere - 4 zetels/ waren 3 (winnaar)

- SP - 4 zetels/ waren 2 (grote winnaar)                                             - AP/ OPA - 1 zetel/ was 0)

- PvdA - 5 zetels/ waren 8 (grote verliezer)                - VVD - 5 zetels/ waren 7 (grote verliezer)

- GroenLinks - 2 zetels/ waren 3  (verliezer)

- CDA - 2 zetels /waren 2  (gelijk gebleven)    - CU - 1 zetel/ was 1 (gelijk gebleven in Almere)

De overige partijen die meededen, krijgen géén zetel: AlmereLiberaal, KOP, VanIngen, partijvdDialoog, GroenLiberaal.

 

 


 

Vandaag is het 15 maart 2014 en op 19 maart zijn er GemeenteraadsVerkiezingen

Dus komen er nog steeds landelijke kopstukken naar Almere!

Op deze zaterdag 15 maart 2014 was het Geert Wilders van de PVV die één van de 2 gemeenten bezocht waar de PVV aan de GemeenteraadsVerkiezingen meedoet dit jaar.  Maar alle partijen waren meer of minder nadrukkelijk aanwezig want ja...stemmetjes verzamelen, toch?  Maar ook Triade was present, er werd gedemonstreerd (door diverse jongeren met een geestelijke handicap) tegen de voorgenomen bezuinigingen.

 

 

 

Maar de grootste aandacht ging van de verschillende partijen uit om markt-bezoekers te benaderen, een folder of ballon in de hand te duwen en een promotie-praatje te maken.

Met de komst van de PVV-voorman Geert Wilders werd het dringen geblazen, zowel door publiek als de politieke partijen die hem met o.a. hun campagne-ballonnen uit het zicht probeerden te houden ;-)) 

 

 

 

De door Wilders (in uitz. Omroep Flevoland) geopperde toekomstige 'gekozen nieuwe Burgemeester voor Almere' Joram van Klaveren als de huidige burgemeester Annemarie Jorritsma in 2012  er alweer 12 jaar op heeft zitten....(maar die profiel-keuze is aan de Gemeenteraad en......als er al tegen die tijd gekozen zou mogen worden ;-))

 

 

 

Het positive geluid dat ik hoorde nav alle beveiliging om hem heen was: 'eindelijk weer méér blauw op straat!

En een Marokkaanse jongen vertelde trots aan zijn vrienden: 'ik sta met Wilders op de foto, cool!'

 

 

 

De foto's geven een impressie.

 


 

6 maart 2014: de Almeerse elektronische route-borden geevolueerd...

Het lijkt erop dat de gemeente Almere alle kritiek van de inwoners toch serieus gaat nemen want men had het buro dat de 6 elektronische routeborden had geleverd, gevraagd om een evaluatie te houden over het gebruik van de borden in de praktijk.

Daartoe waren Almeerders benaderd óf via een internet-panel óf op straat. Deze 'willekeurige' mensen kregen een uitnodiging om mee te denken en vooral hun uitgesproken mening te laten horen. Dat gebeurde deze donderdag 6 maart 2014 en de meningen waren ook divers.

Ofwel: uitgesproken overbodig deze borden (want vaak dubbel: er staan al verlichte palen met 'vol' als P-garage vol is, of hoeveel P-plaatsen er nog zijn). Almeerders kennen hun eigen stad, dus die routes zijn niet nodig, en er zijn parkeergarages genoeg pal naast elkaar!

Verder staat er veel teveel op om in één oogopslag te kunnen lezen....ze staan dan ook nog op een verkeerde plek waar je net zou moeten kiezen: links of rechtsaf,  eigenlijk voor de meeste Almeerders zijn de borden abra-cadabra; die cijfers zegt de meesten niks. (maar dat schijnt soort code voor vrachtwagens te zijn hoe ze in het centrum moeten komen  ;-)  Ipv cijfers kunnen er ook ikoontjes komen (Ziekenhuis, Station, Stadhuis, Politie), vooral nuttig voor mensen van buiten Almere.

Vóórstanders vinden het wel ludiek idee, want net als in echte grote steden...

 

 

Hoewel het buro zelf het idee had/heeft dat deze elektronische borden moeten 'wennen' en dat die 'uitgelegd' zouden moeten worden door de gemeente in de huis-aan-huis krantjes,  vinden veel aanwezigen dát een onzinnig argument! Je moet een bord in één oogopslag kunnen begrijpen/lezen en niet eerst een cursusje daarvoor moeten volgen ;-)  Er wordt  nu in ieder geval verder over nagedacht en verwerkt in een rapport dat naar de gemeente Almere gaat. Eerst nog gemeenteraadsverkiezingen, kijken welke wethouder hiervoor blijft of vervangen wordt, daarna (...?) wordt het rapport aangeboden aan het College, de gemeenteraad, dus dat duurt nog wel even...wellicht in de loop van 2014?

 Borden verwijderen is natuurlijk geen optie: het heeft véél (gemeenschaps)geld gekost deze 6 elektronische borden. Dus wie weet zijn ze nog extra te gebruiken voor specifieke aankondigingen ;-)

 

Voor wat vooraf ging: scroll naar beneden naar 7 april 2013.. in RTL-programma .'KannieWaarZijn...'


 

20 februari 2014: GroenLinks is niet links, niet rechts....de weg kwijt....

Op de Politieke Markt verschenen de vrouwelijke GL- (GroenLinks) raadsleden demonstratief met een hoofddoek, als protest tegen de uitspraak van de PVV (Partij voor de Vrijheid) dat er steeds meer vrouwen met hoofddoekjes te zien zijn op oa Almeerse markten. Er ontstaat daardoor een on-Nederlands beeld en de Partij voor de Vrijheid wil voorkómen dat vrouwen een 'onderdrukte' positie hebben/krijgen of ermee geassocieerd worden in Almere.

Ik denk dat GroenLinks een beetje de weg kwijt is met te denken dat ze hiermee demonstreren tegen de PVV (die trouwens óók vrijheid van spreken heeft!) want in de islamitische landen is die 'hoofddoek' gekoppeld aan godsdienst: de Islam en onderdrukking van de vrouwen. En naar mijn weten zijn de leden van deze Almeerse GL-partij geen gelovige islamieten....

(trouwens....is het niet belangrijker dat GL zich gaat richten op hun eigen verkiezingsprogramma en hún potentiele kiezers?)

-------------------------------------------

Gelukkig maakte cartoonist Maarten Wolterink alwéér een prachtige tekening, vaak veelzeggender dan woorden ;-)

Cartoon: Maarten Wolterink

 


 

16 februari 2014: Renate Dorrestein vertelt....over haar boek in wording

Vandaag was schrijfster Renate Dorrestein in de NieuweBieb om te vertellen hoe de 'stand van zaken' is rond haar boek over Almere (gezien vanuit haar eigen belevenis)  Direkteur Chris Wiersma was blij met deze gast om te horen hoe eea vordert. Waarschijnlijk....komt haar boek uit in 2016...al hoopt 'de politiek' op 2015....we wachten af.

Renate Dorrestein wacht inmiddels op reakties van de Almeerders op háár idee omtrent 'bierviltjes'. Een projekt dat Renate dolgraag zou willen uit (laten) voeren door Almeerders. Daarbij moeten zij elkaar gaan 'interviewen' en op die manier ontstaat (volgens Renate) het levensverhaal van de ander  - in een notendop - op dat bierviltje. 'De geschiedenis van Almere op bierviltjes, geexposeerd in deNieuweBibliotheek' aldus Renate Dorrestein.  Luister en kijk naar de filmpjes!

filmpje no. 1 klik >  HIER   

filmpje  no. 2 klik >  HIER 

 

 

 

 

Renate Dorrestein en Chris Wiersma

 


 

22 januari 2014: 10 jaar Politieke Markt in Almere

(een initiatief van Griffier Jan Dirk Pruim)

- alle Almeerders zijn  uitgenodigd vanaf 20.00uur om dit mee te vieren in het Stadhuis -

Op 21 oktober 2010 was de 250ste Politieke Markt en waren er gebakjes ;-))

 

Vanavond waren er weer gebakjes en drankjes ter verhoging van de feestvreugde!

Veel oude bekenden, oud-raadsleden en -wethouders en ambtenaren w.o. een goede bekende van Jan Dirk Pruim namelijk Arie Korteweg die indertijd ook heel erg betrokken was bij de totstandkoming van de Politieke Markt zoals we die nu kennen.

                                                 

 

Een overzicht van 10 jaar Politieke Markt door zowel Jorritsma als Pruim. Burgemeester Annemarie Jorritsma vertelde dat unaniem was besloten om Jan Dirk Pruim voor zijn bijzondere initiatief (dat ook navolging kreeg in andere steden) de erepenning van de stad Almere te verlenen. Hij kreeg die uitgereikt (inklusief oorkonde) uit handen van de burgemeester.

Ook werd er aandacht besteed aan het prachtige mozaiek-portret van Koning Willem Alexander, gemaakt door Rola Hengstman en een beeld dat binnenkort gepresenteerd wordt van de hand van Patrick Mezas.

 

klik hier voor  >  mini-filmpje  en  filmpje Jan Dirk Pruim  over het ontstaan van de Politieke Markt

 

 

 

voor de foto's klik hier > https://picasaweb.google.com/114666943681493343483/ImagoVanAlmere201410JaarPolitiekeMarkt

 

Op de eerstvolgende Politieke Markt van 23 januari 2014 zal het de 369ste 'Politieke Markt' zijn!

 

 


 

9 januari 2014: Jorritsma laat zich weer gelden

Nieuw jaar, nieuwe kansen....ook voor de gemeenteraad in  2014.

In februari a.s. zal (zou?) een 'haat' - imam spreken in Almere-stad. Hij  is uitgenodigd door een groep Moslim-jongeren uit Almere. Hij(Haitem al-Haddad, een sharia-geleerde) is berucht om zijn uitspraken die kortweg zowel antsemitisch als gericht zijn tegen alles en iedereen die niet de islam aanhangt....afhankelijk van het 'vergrijp'  zijn die 'ongelovigen' varkens of ze moeten gestenigd worden tot de dood erop volgt. 

Verbaas je...dergelijke uitspraken in onze westerse -democratische- samenleving!

De enige partij die zijn mond hierover opendeed was de PVV.  Zij wilden antwoord van de raad en college op hun schriftelijk gestelde vragen. Maar donderdag 9/1/14 op de Politieke Markt mochten zij van burgemeester Annemarie Jorritsma géén plaatjes vertonen ter illustratie van hun betoog om de komst van deze imam te verbieden. Dus....verliet de hele fraktie de vergadering uit protest.

Jorritsma verdedigde haar besluit met de opmerking dat dit een truc was voor vervroegde aandacht van de PVV en de verkiezingen. Weer andere partijen zeiden dat 'Vrijheid van meningsuiting' nu eenmaal belangrijk is in Nederland......

Cartoon: Maarten Wolterink

 

Met 'Vrijheid van meningsuiting' ben ik het helemaal eens maar zodra het puur om het beledigen gaat van een deel of een hele bevolkingsgroep, heeft dit niets met 'vrijheid van meningsuiting' (of democratie) te maken.

 

(cartoon ook geplaatst in Almere Vandaag januari 2014)


Imago van Almere 2013


 

21 november 2013: nog paar dagen genieten van de Almeerse schaapskudde!

 

De winter is binnenkort in aantocht, er is al nachtvorst gesignaleerd, dus....de schaapjes -ofwel de Almeerse schaapskudde, gaat heel binnenkort op stal. Dat gaat gebeuren in Friesland (heel toepasselijke naam om te overwinteren ;-))

Dus als je de kudde nog tegenkomt: nog even genieten!

 


per 28 november 2013: nieuwe gemeentelijke Ombudsman voor Almere

Vanaf 28-11-2013 volgt Arre Zuurmond de deze zomer met pensioen gegane Ulco van de Pol op als gemeentelijke Ombudsman. Hij wordt nog beedigd en blijft dan aan tot november 2019.

 

NB Zuurmond is niet exclusief Ombudsman voor Almere maar ook voor A'dam, Zaanstad, Diemen, Waterland, de Regio Amsterdam dus ;-)

 


6 november 2013: 1e Bewoners in de Melkfabriek in Nobelhorst

Vandaag werd de sleutel uitgereikt aan de eerste bewoners van de 'Melkfabriek'  in het a.s. 'dorpse Almere'  Nobelhorst door wethouder Henk Mulder. De 'Melkfabriek'is slechts een verwijzing naar vroegere tijden toen de meeste dorpen een melkfabriek hadden, dus werk en een ontmoetingsplek voor iedereen in het dorp. Nobelhorst wil ook iets dergelijks nastreven, waarbij bewoners zowel hun eigen woningen kunnen inrichten, ofwel vrije kavels kopen, maar altijd met een bepaalde doelstelling: samenwerking!  Behalve de zogenaamde 'Buurtschuur'(dat opvallende rode gebouw dat zichtbaar is vanaf de A6) is er ook een aparte ontmoetingsruimte voor de bewoners. Ook daar geldt: die kunnen ze inrichten zoals zij dat zelf willen, waar zijzelf behoefte aan hebben. Daarom is er ook een 'buurtcooperatie' in het leven geroepen, zodat iedereen aan bod kan komen.

In juni 2013 stond de 'Melkfabriek' nog in de steigers, nu is het appartementencomplex al opgeleverd!

 

 

"Nobelhorst wijk voor initiatieven.....'  Kijk eens hoe het allemaal begon.

Nobelhorst, het begin   en ga daar naar 31 augustus 2011 (daar staan nog méér data)

 

 


7 oktober 2013: Open Podium Almere (OPA) voor Opa ?!?

Al meer dan 10 jaar is entertainer/toneelspeler Nick Teunissen aktief in Almere met 'zijn OPA' ofwel: Open Podium Almere.

Dat werd opgericht om amateurs de gelegenheid te geven om op een écht podium te kunnen optreden...met publiek erbij. In De Glasbak (een verzamelgebouw voor amateurkunst) was/is het altijd een drukte van belang want dit Open Podium Almere is inmiddels uitgegroeid tot een begrip!

 

Maar nu is er 'concurrentie' opgetreden...dwz wat betreft de naam. Want tot Nick's schrik hoorde hij de zo bekende afkortingsnaam OPA maar dan in een heel andere betekenis namelijk

 Ouderen Politiek Actief.

 

Almere liep weer eens voorop: op 7 oktober 2013 tekende de Almere Partij een manifest met deze OPA-beweging.

Het gaat om een Ouderen Beweging  ;-)  is niet een 'Partij'  maar wil integreren (samenwerken) met lokale partijen in zoveel mogelijk verschillende steden/dorpen.

 

(op de foto: René Dekker (AP) en Dick Schouw (landelijk coordinator van de OPA-beweging) mini filmpje >Manifest AP-OPA

 

Maar oké...inmiddels heeft deze 'Beweging' al 73 gemeenten en lokale partijen die geinteresseerd zijn in samenwerking met Ouderen Politiek Actief.

 

 


10 september 2013: Stichting AAP bedankt donateurs

https://picasaweb.google.com/114666943681493343483/ImagoVanAlmere2013DonateursdagStAAP?authuser=0&feat=directlink

een fotoverslag

 


8 september 2013: Havenfestival Almere

http://youtu.be/GD0WJQFBz44

filmpje van Shantykoor 'de Sjappetouwtjes'

 


5 september 2013: Almere heeft vanaf nu een schaapskudde!

https://picasaweb.google.com/114666943681493343483/ImagoVanAlmere2013SchaapskuddeInAlmere?authuser=0&feat=directlink

een fotoverslag

 


9 april 2013 Kroningsboom geplant op Stadhuisplein

klik >  HIER voor alle foto's!

klik op foto voor filmpje

 

 


7 april 2013 'Kanniewaarzijn'......in Almere

 

 

klik op foto (Frits Huis, foto Vara) voor filmpje uit VARA-programma 'KannieWaarZijn'

(over Almere start op circa 6.55 min)

 


20 maart 2013 Patrouille door Stadshart & centrum Almere via Segway's

foto: voorbeeld in Lissabon

In navolging van Lissabon worden in Almere nu ook Segway's ingezet die 'bereden' zullen worden door een zgn gastheer en gastvrouw.
Op woensdag 20 maart ondertekenen de partners Corio, VVV Almere, ACM, OVSA, Politie Midden-Nederland, Werkroute en de gemeente Almere de samenwerkingsovereenkomst van de gastheer/ gastvrouw in Almere Centrum. Wethouder Ben Scholten geeft  's middags om 15.00 uur op het Stationsplein het startsein


Per 21 maart rijden er 2 Segways met een gastheer/-vrouw in Almere Centrum. Zij kunnen bezoekers van het centrum informeren over de mogelijkheden in Almere en fungeren als extra oren en ogen op straat voor zowel de gemeente als politie.

 

In Almere hebben ze zelfs nog een dak boven hun hoofd en zitten ze 'baby-blue' ingebouwd als ware het een info-stalletje ;-)

foto: Friedlander (Almere)

 


11 maart 2013 voortgaande Persbreidel PowNews door burg. Jorritsma

http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Showbizz/article/detail/3405513/2013/03/07/Jorritsma-weer-aan-de-stok-met-PowNews.dhtml  (7-3-2013 PowNews)

Cartoon: Maarten Wolterink

 

(ook geplaatst in Almere Vandaag maart 2013)


12/13/14 febr.2013 (weer) Persbreidel door burg. Jorritsma

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/99242/almere-jorritsma-weigert-pownews-toegang-tot-het-stadhuis  (12-2-2013 Omroep Flevoland)

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/99286/almere-journalistenvereniging-leest-jorritsma-de-les  (13-2-2013 Journalistenvereniging)

 http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/02/jorritsma_lul_uit_de_plooien_i.html  (PowNews > uitzending gemist -14-2-2013)

Cartoon: Maarten Wolterink

 

(ook geplaatst in Almere Vandaag febr.2013)


 

6-2-2013 Certificaten voor 4 betrokken ondernemers

6-2-2013: Vandaag werden in het WTC-Almere vier ondernemers 'gecertificeerd'  vanwege hun betrokkenheid voor de Almeerse samenleving met name voor de bewoners. Burgemeester Annemarie Jorritsma reikte 4 certificaten uit aan Henk Struik (van NETCollectief, NC-Plaza, zijn PC-Privé-projekt en Persburo Almere); verder de hr. Adrichem (t. Stalletje); Peter Philipsen (Philpsen electrotechniek) en notaris van der Meer (AlmeerNotaris)

Deze certificaten zijn een initiatief van stichting MooiZoGoedZo, met drijvende motors erachter:  Sacha de Ruijter en Kees Groenesteijn, zelf ook al jaren (namens de gemeente, stichting De Schoor) aktief voor 'de burgers'.

Hierbij een foto met de heren Adrichem, Struik, Philipsen, van der Meer, met burgemeester Annemarie Jorritsma in het midden.

Ook zijn er wat filmpjes te bekijken!

http://youtu.be/HQMl6xg-ViA (Sacha namens MZGZ)
http://youtu.be/HKp4aziatYc (Jorritsma spreekt tot Philipsen)
http://youtu.be/XncaYp63KlA (groot applaus voor Henk Struik, toegesproken door Jorritsma)

 


Imago van Almere 2012


 

Teken de petitie voor posthume Bonifatiusspeld grensrechter Richard Nieuwenhuizen!

klik >  HIER

Er is een petitie online gezet om de Bonifatiusspeld 2012 postuum uit te reiken aan grensrechter Richard Nieuwenhuizen. We hebben veel handtekeningen nodig en het is kort dag want de speld wordt 2 januari 2013 al uitgereikt.

 


 

november/ december 2012: Almere en Parkeren....50 cts

Weer een ander aspekt van 'betaald parkeren'.  Mijn verhaal over 50 eurocent.....

muziekje erbij > HIER

Op 9 november 2012 moest ik afrekenen in de parkeerautomaat in de Flevogarage, slechts 1.50 euro deze keer;  maar...nadat ik 2 euro in het apparaat had geworpen, kreeg ik niks retour. Gelukkig had ik een bonnetje uitgeprint, dat kwam wél uit de sleuf. Nu is 50 eurocent niet zo veel maar je moet er ook wel eens groter geld ingooien dus: ik drukte op de info-knop, al is het maar om te melden dit apparaat niet goed werkt.  Toen dacht ik nog dat dat simpel geregeld kon worden ;-)) maar nee hoor. Ten overstaan van inmiddels een hele rij mensen achter je moet je dan je naam + adres, postcode, telefoonummer vertellen! Dan stuurt de gemeente jou een formulier toe.....Enfin, ik wilde wel eens meemaken hoe dat afgehandeld zou worden, dus (sorry mensen achter mij) in alle niet-privacy mijn gegevens moeten 'roepen'....

Op 14 november ontving ik 2 (twee!) formulieren in een grote envelop die ik moest invullen. Gelukkig had ik die uitgeprinte kwitantie nog anders kun je het vergeten! Ze willen namelijk van alles weten: welke garage, de tijd, het nummer van de garage, welke parkeerautomaat -en het nummer daarvan,  het kenteken van je voertuig, je banknummer en een omschrijving van 'de storing'. Ja, het ging om 0.50 eurocent ;-))

Ten slotte: alles is goed gekomen want op 6 december 2012 kreeg ik die 50 eurocent teruggestort op mijn rekening!

Wat kost dit allemaal niet!?! Kan dit niet anders? Bijv. een gratis uitrijbon 'uitspuwen door het apparaat' voor een volgende keer?

 


Cartoonist Maarten Wolterink (scroll naar beneden voor zijn cartoons)

13 december 2012 werd Wolterink geinterviewd door Marc Slingerland voor Radio-A6 in het programma 'Almere Centraal' ( www.radio-A6.nl )

Maarten Wolterink doet in 2013 mee aan een expo van Politieke Cartoonisten. Hij zal dan meedoen als 'Gasttekenaar' bij Pers & Prent  www.pers-en-prent.nl  een reizende expositie door Nederland met cartoons van politiek tekenaars.  Deze eerste expo zal zijn in Nieuwspoort (Den Haag) van 15 januari tot 13 februari 2013 en dan is ook de winnaar van de 'InktSpotprijs 2012' bekend (Maarten Wolterink doet deze keer (nog) niet mee aan de wedstrijd).  Daarna gaat de expo verder het land in!

PS Maarten Wolterink werd geinspireerd en is een bewonderaar van de politieke cartoons van Fritz Behrendt.

 


3 december 2012: Amateur grensrechter Buitenboys letterlijk doodgetrapt en rotgeslagen door Nieuw-Sloten B1

Ontzettend en onbegrijpelijk dat drie (op 6/12 nóg een aangehouden van datzelfde A'damse team) dus vier 15 en 16-jarige jongens van de amateur-spelers van Nieuw Sloten uit A'dam deze amateur scheidsrechter 'gewoon' hebben vermoord, na afloop van een notabene gelijk-geeindigde wedstrijd.... Richard Nieuwenhuizen vlagde iedere weeke en was er meerdere dagen per week om de club -waar ook zijn zoons speelden- met zijn vrijwilligerswerk te ondersteunen. Ook in andere landen drong het besef door tot zelfs in Japan, waar men 1 min. stulte hield voor het (prof)voetbal begon...

Cartoon: Maarten Wolterink

Op zaterdag 9 december 2012 werden in het hele land alle amateurwedstrijden afgelast; en op zondag 10 december 2012 werd er spontaan een Stille Tocht georganiseerd vanaf het terrein van Almere City FC naar het terrein van Buitenboys waar dit verschrikkelijke zinloos geweld plaats vond. Er deden ruim 12.000 mensen aan mee, zelfs in de stromende regen. Verschillende toespraken, o.a. van een van de zoons van de vermoorde Richard Nieuwenhuizen: Alain, zijn schoonzus,  burg. Jorritsma, Michael van Praag, de heer Oost van Buitenboys en anderen.

 

Cartoon: Maarten Wolterink

 

PS Op 11 dec. 2012 werden nog eens 4 personen aangehouden van Nieuw Sloten: 3 spelers (2 van 16jr en 1 van 17jr) 

 plus zelfs een 50-jarige vader van één van de spelers van Nieuw Sloten!! (hoe diep-treurig.....)

 

--------------------------------------------------------------------------

Cartoonist Maarten Wolterink doet in 2013 mee aan een expo van Politieke Cartoonisten. Hij zal dan meedoen als 'Gasttekenaar' bij Pers & Prent ( www.pers-en-prent.nl ) een reizende expositie door Nederland met cartoons van politiek tekenaars.

Deze 1e expo zal zijn in Nieuwspoort (Den Haag) van 15 januari tot 13 februari 2013 en dan is ook de winnaar van de 'InktSpotprijs 2012' bekend. (Maarten Wolterink doet deze keer (nog) niet mee aan de wedstrijd) Daarna gaat de expo verder het land in!

 

 

NB deze cartoons zijn ook geplaatst in Almere Vandaag  (dec.2012)


De laatste politieke uitzendingen van Riet Wartenbergh terugluisteren? (al kan dat niet bij de AlmereFM) klik > HIER  


1 december 2012: Belofte maakt schuld....maar niet in de Politiek?

 

 

Cartoon: Maarten Wolterink (ook geplaatst in Almere Vandaag 1/12/12)


 

13-11-2012: PolitiekNu keert terug als 'Almere LIVE'-op de dinsdagavond- binnenkort live bij Haddock watersport!

PolitiekNU, het politiek programma van Riet Wartenbergh voor StadsOmroepAlmere, keert deze maand terug in iets andere vorm.

Aan de dinsdagavond verandert niets, wel aan de naam en het tijdstip, wordt nu van 21.00-22.00 uur.

Maar in deze nieuwe opzet zijn er 2 presentatoren: Riet Wartenbergh en Ricardo Grauwde, die ieder een 1/2 uur voor hun rekening nemen van 'Almere Live'.

 

De bedoeling is dat het (live) uitzendingen worden vanuit watersportcentrum Haddock (dankzij de welwillende medewerking van Philip van Thiel, de Haddock-baas die al jaren belangeloos allerlei initiatieven ondersteunt vanuit de Almeerse samenleving; zoals bijv. aan LiraKaBal, Filosofische Avonden, enz.)

 

   foto's: greta verduin

 

 

 

De uitzending van vandaag na Riet's jaartje sabbatical, vindt nog plaats in de Studio in de  Edestraat 22 (Stedenwijk)en haar eerste gast zal zijn wethouder Ed Anker

(scroll ook even naar 8 okt. jl).

 

Haar kollega Ricardo Grauwde heeft als gast Martin Ort,

dir. Ondernemersvereniging Stadshart Almere

 

Deze uitzending terugluisteren? (al kan dat niet bij de AlmereFM) klik > HIER  

 

 

De Stadsomroep (107.8FM) heet tegenwoordig AlmereFM  en kan ook via internet beluisterd (helaas niet gezien, ook niet op hun kabelkrant) worden www.almerefm.nl   De overkoepelende website voor Radio en TV heet > www.almerefmtv.nl

 

Even een korte terugblik: Riet Wartenbergh startte in het programma Kunst & Politiek (van programmamaker Greta Verduin). Toen dat na enige jaren stopte in 2005, begon Wartenbergh haar eigen programma PolitiekNU; in september 2011 stopte ze daarmee, na 6 jaar.

Nu dus een nieuwe start!

 


 

8 oktober 2012: Assenplein Stedenwijk-Noord nu versteend en beplant

 

klik > HIER

voor de speech van wethouder Ed Anker

<  hier bezig met zijn bijdrage aan de beplanting

 

 

 

 

 

Voor méér (wat hieraan vooraf ging met oa filmpje) klik > HIER

 


 

7 oktober 2012: klik > HIER

24 september 2012: Almere gaat Floriade 2022 organiseren!

Tijdens een bijeenkomst op het Kasteel op de Keukenhof in Lisse heeft de NTR bekend gemaakt dat Almere de Floriade 2022 organiseert.

 


 

12 september 2012: wie is er hier nu mal?

Het Nieuwe Stadshart Almere hadden ze al omgedoopt tot 'City Mall Almere' (vreselijke naam trouwens) maar toen ik vandaag eens keek richting Belfort zag ik dit....goeie zet van die projektontwikkelaars!!!

 

 

 

Bovendien...óp het Belfort zit 'Making Almere' (ookal  zo'n 'paradepaardje' waarmee de gemeente bewoners wil trekken...)

Maar...daar stá je dan, voor een dichte deur!  (NB ik was er woensdag 11.00 uur)

Met duidelijk daarop vermeld de openingstijden ;-)) 

 

 

 


 

1 september 2012:  De verbijstering van kunstschilder Gerrit van der Leemkule......

Vandaag kwam kunstenaar Gerrit van de Leemkule tot de ontdekking dat zijn wandschildering uit 2006 in Grand Café de Compagnie aan de Markt in Almere-Haven (gebouw Corrosia) geheel was overgeschilderd met witte verf!

(doet meteen denken aan het Stedelijk Museum in A'dam waar hetzelfde gebeurde met een muurschildering van Karel Appel...)

 

Gerrit vd Leemkule ( foto 2006) bezig met zijn muurschildering van het schip 'De Compagnie'. 

Een enorme verbijstering maar óók een enorme woede maakten zich van Gerrit vd Leemkule meester want...zonder ook maar één momentje van overleg met hem, als kunstenaar, en rats, boem, wég was zijn giga muurschildering!

(die hij voor geheel eigen kosten had aangebracht om weer wat leven in Almere-Haven te brengen.....zó gaat 'de kunstsector' dus kennelijk om met 'de kunst' en de kunstenaars.....bedroevend!)

 

....maar ja, in een persbericht dat toevallig deze week van Corrosia kwam, stond het eigenlijk al.....'Corrosia in een nieuw jasje'.....

Dat belooft dus nog wat!

 


220 juni 2012: WegWijzer Almere-Buiten gepresenteerd

 

Vandaag -20 juni 2012- werd de 'WegWijzer Almere-Buiten' feestelijk gepresenteerd in Tang Dynastie (een prachtig Aziatisch restaurant in Almere-Buiten, dat deze bijeenkomst faciliteerde  lekkere Chinese hapjes en champagne) 

 

Het idee voor de 'WegWijzer' was afkomstig van Ronald Schut (Commesso) en wethouder economische zaken Ben Scholten, kreeg het 1e exemplaar uitgereikt. Dit boekwerkje van zo'n 80 pagina's dik (maar zeer handzaam) is mede tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Almere, het VVV, Almere City Marketing, Stadsdeel Almere-Buiten en restaurant Tang Dynastie. De oplage is 15.000 stuks en is gratis te verkrijgen!

 

 

klik op foto voor filmpje                                                                             klik op foto voor filmpje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Tenslotte nog een toost op het gebruik van de WegWijzer en alle ondernemers van Buiten door weth. Scholten en Schut.

 

 

 

 

 


Imago van Almere 2011


 

Mijn ' beste idee  voor 'de' Politiek ':

 

hou op met 'burgers bij de politiek betrekken' (dat werkt niet) ... betrek nu eens de politiek bij de burgers!

 

 


 

 

16 september 2011: het Belfort (in Stadshart Almere) officieel geopend...

Time= =Art  nu op definitieve plaats? 

 

Vóór de officiele 'opening'  werd er zaterdag 16 september nog even flink geveegd en gespoten om de grauwsluier weg te krijgen.......

 

 

 

 

Het was dan wel een officieel moment van Unibail Rodamco om te laten zien dat het Belfort al gerestyled was. Hoewel....helemaal klaar is het Belfort nog niet, nog lang niet, volgens Christophe Noel, die het hele projekt namens Unibail Rodamco begeleidt. Groot probleem, of uitdaging.....zal de glazen overkapping worden, inderdaad: tegen die hevige  Almeerse  'windhinder' ;-)

 

Nog even in alle rust een overzicht  van het vernieuwde Belfort, als een brede straat van steigerhout, waarin het mozaiek-kunstwerk van Emeke Buitelaar (met de 4 mozaiek banken en een stadsklok) bijna helemaal verzinkt....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS Eén ding is jammer.....want als je nu onderaan de trappen staat die naar het Belfort leiden, dan zie je helemaal niets!!!

Dus als men zegt: 'de loop naar het Belfort moest er beter inkomen, en dus is het mozaiekkunstwerk verplaatst naar boven'...

daar klopt niets van! 

 

Want je ziet die bankjes plus stadsklok pas ....als je al boven bént!!!

 

 

(eigenlijk, denkt Kunst-enzo, hadden deze mozaiek-objekten meteen bovenaan de trap moeten staan, dan word je nieuwsgierig en wil je naar boven -naar het Belfort dus-  maar nu niet, waarom zou je de trap op? Niks te zien van benedenaf, alleen de parasols van de Horeca....)

 

 

scroll naar beneden naar 29/8 en 27/8 en 23/7 en 7/7 - 2/5 - 28/4 - 1/4  en 15/2-2011 (voor wat vooraf ging)

 

 

 


 

 

13 september 2011:: Monument voor Rene Kempenaar??

 scroll naar beneden naar juni 2011

 

Gelukkig.....er kómt tóch een Monument (in mozaiek) ter nagedachtenis aan de onvergetelijke René Kempenaar (overl.2007)

 bij Casa Casla (pleintje bij Deventerpad, aan het Weerwater) en zoals het er nu naar uitziet...wordt dat eind oktober 2011....

 

 


 

 

aug/september 2011: Almere wil nu weer een berg van 2 km. hoog

.....maar nieuw is dit idee niet....

 

Behalve de 'bijzondere ideeen'  die Almere de afgelopen 12 jaar heeft ontwikkeld (nou ja..ontwikkeld ;-)) 

zoals het exceptionele Podium op de Grote Markt (2009 totaal afgebroken) en het Kasteel Almere (sinds enige jaren een Ruine)

is er nu ineens een 'nieuw' (...) idee voor een echte Berg!

 

Maar...zo nieuw is dit idee niet, en met een onmogelijke 2 km. hoogte en een miljardenbedrag aan kosten bij een eventuele 'aanleg', kunnen deze initiatiefnemers het wel vergeten! 

 

 

 

 

 

 

 

Al in 2002 waren er konkrete -en ook uitvoerbare- plannen voor een berg, met de inspirerende naam 'Almere Alp'

 

De aanzet tot een 'berg' was al aanwezig want het was de voormalige stortplaats van Almeers afval. Omdat deze vuilstortplaats dicht bij een villapark lag, en de berg steeds hoger dreigde te worden (stankoverlast oa) heeft de politiek besloten om op termijn deze Afvalverwerkingslokatie te sluiten. 

 

 

In 2002 vond er net voordat deze lokatie gesloten werd nog een spektakulaire openlucht voorstelling plaats 

van  'Faust' (zie foto's) onder regie van Bert Barten

 

 

.Afvalzorg (van deze stortplaats) besloot daarna heel creatief om te proberen deze 'afvalberg'  te transformeren in een 'recreatieberg'. Daartoe werden bewoners uitgenodigd mee te denken en met hun ideeen te komen. 

Dat gebeurde allemaal tussen 2002 en 2008 en in die 6 jaar werden heel wat ideeen aangeleverd. Alles werd verzameld op de website  www.almerealp.nl

 

Het mooie  van dit idee vond ikzelf dat er creatief en verantwoord omgegaan werd met het land, het leefklimaat en de leefomgeving. Terwijl er toch van alles mogelijk zou kunnen zijn aan recreatie enz.  

En heel belangrijk: de bewoners hadden inbreng!!!

 

Maar ja, zoals dat wel meer gaat met leuke en goede ideeen.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

31 augustus 2011: ja, ja, dít kán in Almere.... (wat kón, kán niet meer....)

 

 

 

Zaterdag 3 september 2011 zouden er weer Powerboat-races zijn op het Weerwater (zoals jaren geleden al het geval was) maar door een stomme fout van de gemeente gaat dat evenement niet door. 

 

Ondanks de officiele aanvraag van de organisatie Powerboat Holland voor een vergunning voor powerboten die 60 en 80 km p/u racen....bleek de gemeente kennelijk te slapen en dat eventjes niet goed te hebben gelezen want bij de behandeling van de vergunningsaanvraag 'dacht' men dat het om 8 km. p/u ging....en kwam er dus geen ontheffing!!

 

(en hun fout herstellen? welnee!)

 

STOM, STOM, STOM!

 

 

 


 

 

29 augustus 2011:  verplaatsing Time= =Art  naar het Belfort (Stadshart Almere)

 

 

En ja hoor, al heel vroeg  (op deze zeer natte maandag) dáár was iedereen,  die ook maar iets te maken heeft met dit projekt.....

dwz iets van doen heeft rónd om dat mozaiek-projekt 'Time= =Art

 

 

 

 

 

 

 

Zoals een groenbedrijf, vanwege de 5 bomen die er geplant zijn in grote  stenen plantenbakken.  Dus nu zijn er ook metselaars aan het werk. Zij bekleden de betonnen/cementstenen met dezelfde fraaie marmeren stenen die overal in het Stadshart liggen.

Dan de 'steigerhout-werkers'  die een fraai staaltje hebben afgeleverd in een soort 'golven' van hout...en natuurlijk ook de kraandrijver en de mensen die verantwoordelijk zijn voor de exacte plaatsing van het mozaiek-kunstwerk.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klok en één bank staat al op hun plek, nu wordt de rode bank op zijn plek gezet.....maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde.

 

 

 

 

 

 

Kunstenares Emeke Buitelaar > (foto) begeleidt het hele gebeuren en heeft  de opzichter erop gewezen dat zo'n loodzware betonnen bank (weegt inkl. de mozaieksteentjes zo'n 1,5 ton ;-))  

vooral niet op plastic steunen kan komen te rusten! 

 

 

 

 

 

          klik op foto voor filmpje

 

 

Dus dat wordt milimeterwerk voor de kraandrijver en de uitvoerders om de bank precies op de plek te krijgen waar de stalen balken de nodige steun kunnen geven en het gewicht opvangen....

 

 

 

< Ook de kraan zelf staat extra verankerd omdat-ie anders zelf zou kunnen omkiepen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En daarna óp naar het volgende 'bankje' dat nog geplaatst moet worden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

27 augustus 2011:  definitieve (?) verplaatsing mozaiekgroep Time= =Art op 29/8/11

 

 

Nog even op de valreep wat fotootjes gemaakt van Time= =Art (de mozaiek-klok+banken van kunstenaar Emeke Buitelaar) want als alles gaat zoals gezegd, dan moeten deze loodzware objekten hun definitieve plek krijgen op het Belfort. 

 

Al heel vroeg maandagochtend wil de uitvoerder daarmee beginnen. Aan de 'stille kant'  van het Belfort , bij de achter hekwerk opgeslagen bankjes staat de tekst 'Wij gaan verhuizen naar het Belfort' en vanaf deze kant gezien, ziet het a.s. projekt er zó uit....

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag, zaterdag 27 augustus 2011 was nog goed te zien wat er onder dit projekt zit...en binnenkort dus onzichtbaar is. 

 

Eerst ligt er vijverfolie en daarop zijn op bepaalde plaatsen een soort stenen muren gebouwd waarin bomen staan. Op enige afstand van de folie liggen zware ijzeren balken die weer alle steigerhout moeten gaan dragen. 

Misschien komt er zelfs nog een waterpartij? (zie foto rechtsonder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En...er wordt nogal wat steigerhout gebruikt, kosten nog moeite worden gespaard om hier iets bijzonders van te maken: steigerhout dat in golvende vormen in gemaakt....

 

 

 

 

 

 

Enfin, we wachten af hoe het uiteindelijke resultaat zal zijn!

 

 

Ook Kunst-enzo is erg benieuwd (maar is nog steeds verbaasd dat de gemeente deze plek nu ineens wél goed genoeg vond voor dit méér dan loodzware projekt; in het recente verleden was men bang dat dit door de welving op het Belfort zou zakken...want daaronder zitten de parkeergarages ;-))

 

 

 

 


 

 

23 juli 2011: trap, liften, een nieuwe kiosk....

 

De mozaiekbanken met klok van kunstenaar Emeke Buitelaar zijn (bijna....29/8/11) verplaatst naar een nieuwe plek: bovenop het Belfort (waar voorheen geen sprake van kon zijn gezien het kolossale gewicht van dit kunstwerk en instortingsgevaar  ;-)) 

 

 

 

                                                                            Eerst staat alles nog achter hekken.....

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna werd eerst de klok geplaatst op het Belfort......

 

Daarvoor werd de bloemenkiosk (met daarin ook koffie) die op het Belfort stond, geheel afgebroken.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dús.... wordt er weer een nieuwe kiosk gebouwd, 

maar nu beneden, waar die mozaiekbanken met klok eerst stonden, aan de Schutterstraat (...). 

 

 

Omdat men mensen de Spaanse trappen óp wil zien te krijgen heeft Unibail/Rodamco bedacht dat liften beter zijn: 

dus komen er roltrappen en 3 liftboxen om de afstand naar het Belfort te overbruggen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte: op de plek waar 'ooit' (heel kort dus maar) dat genoemde mozaiek stond, komt nu een nieuw kunstwerk van James Craven (waar ik verder geen gegevens van heb..dus géén idee wat het wordt....)

 

Nou ja, erger dan wéér zo'n afschuwelijke grote bloembak kan het toch niet worden...of tóch? (Kunst-enzo)

 

 

Maar ik hoorde nét: James Craven is architekt en hij is degene die die kiosk gaat ontwerpen....en wat wórdt dat dan, een kunstzinnige kiosk? Juist ja: (weer) een bloemenkiosk!!! (met grote licht-units die ook de straten moeten verlichten)

 

Craven  werkt nauw samen met Unibail/Rodamco en heeft ook ideeen bedacht om de wind 'te filteren' via grote glazen windschermen, die ook een soort kunstobjekt moeten worden. Ook komen er glazen overkappingen op sommige plekken. En in verband met de beoogde 'sfeer' in het Stadshart is er meer groen gepland in de vorm van bomen en er komt betere verlichting. Ook komen er kunstzinnige supergrote aanduidingen op gebouwen, zodat bezoekers van het Stadshart kunnen zien waar ze precies zijn.

 

 

 

scroll naar 7 juli 2011 en volg de links  -   (en kijk ook even bij 28/4 - 27/6 en mei 2011)

 

 

 

 


 

 

uit 'Almere Vandaag' van 15 juli 2011 (door Jeroen Oosterheert)

Monument René Kempenaar krijgt plek bij Casa Casla in de buurt

Het lijkt dan toch eindelijk te gebeuren. Het kunstwerk dat gemaakt werd ter nagedachtenis van de Almeerse jongerenwerker René Kempenaar krijgt een plek. Niet op de Esplanade, maar nabij Casla, het architektuurcentrum aan het Weerwaterplein. De populaire jongerenwerker overleed geheel onverwachts in april 2007. Volgens gemeentewoordvoerder Virginia Mossaad wordt het kunstwerk, een mozaďekwerk van kunstenaar Arno Coenen, aan het begin van de herfst geplaatst.

Er werd door de gemeenteraad besloten om een kunstwerk te maken om zijn manier van werken en hemzelf in herinnering te houden. Dat kunstwerk werd in april 2009 gemaakt en is een mozaďek dat verwijst naar Aziatische vechtsporten zoals Pencak Silat waar Kempenaar een groot liefhebber van was. Bovendien staat het portret van jongerenwerker en de tekst ’Welkom’ in het werk.

Jaarlijks vindt er ook het Kempenaarfestival plaats. Daar kunnen beginnende muzikanten hun talent laten horen. Iets dat voor Kempenaar een wezenlijk onderdeel was van manier het werken met jongeren.'Nou ik ben blij dat het er eindelijk komt. Ik kon kiezen tussen twee plekken. Een bij discotheek Eindelijk en deze. Ik hoop maar dat het daar past. Het is toch zes vierkante meter, maar ik vind wel dat het allemaal lang heeft geduurd’, reageert Carla Kempenaar, de vrouw van de jongerenwerker. 'En ik mag het misschien niet zeggen, maar ik hoop dat ze me uitnodigen voor de opening. Ik heb namelijk zo lang niets gehoord. Ik hoop maar dat het zijn doel niet voorbijgeschoten is.’

---------------------------------------

 

Kunst-enzo hoopt dat ze niet het kleine pleintje naast Casa Casla op het oog hebben....want dat zit al volgestouwd met wel 10 van die afgrijselijke grote bloempotten!!!  > scroll maar eens naar 30 juli 2011 (en dat is er maar één  ;-))

 

 --------------------------------

 

scroll even naar beneden naar juni 2011 voor meer info van Kunst-enzo over het mozaiek

 

 


 

 

Alles in het kader van de ' windhinder'....

 

7 juli 2011: hoe verpesten we nóg meer het nieuwe Stadshart??

 

Nu stonden er mozaieken bankjes en een Stadsklok in het nieuwe Stadshart, waar jaren aan gewerkt is door kunstenaar Emeke Buitelaar, samen met bewoners en schoolkinderen, 

Op 27 februari 2011, dit jaar dus, werd er nog feestelijk aandacht besteed aan het feit dat dit kunstobjekt er inmiddels alweer één jaar stond klik> HIER

 

moet dit hele objekt ineens verplaatst worden!!!

De reden is beslist niet dat ze weg zouden waaien want deze moziekobjekten wegen ettelijke tonnen!

 

Hieronder zie je hoe snel ze daarmee aan de slag zijn gegaan; het geheel wordt verplaatst van het Schuttersplein naar het Belfort (de Spaanse trappen op). Daar staat, sorry: stond die ronde kiosk maar die is ook al afgebroken....op die plek komen nu de bankjes en de Stadsklok.

 

 

 

 

 

 

Unibail/Rodamco wil vertikale windschermen plaatsen, 2 overkappingen hóóg boven straatnivo, nieuwe verlichting (hopelijk past die niet bij die 250 vreselijk oubollige/truttige plantenbakken!!) en er komt een roltrap naar het Belfort (dus die Spaanse trappen zullen ook wel verdwijnen ;-))

 

En als grote 'verrassing'  komt er op deze plaats waar dat mozaiek-objekt heeft gestaan, 'een ander kunstwerk' ....(wat dan dan weer mag worden)....en een kiosk.

 

 

(nou, als Kunst-enzo dat zo hoort, wordt dat wel een verlevendiging van het nieuwe Stadshart waar je naar van wordt  ;-)

 

 

 

 


 

 

30 juni 2011: de 'sfeer' wordt nóg sfeerlozer in het nieuwe Stadshart

De gemeente Almere en/of Unibail/Rodamco snappen er niks van!

 

250 van deze oubollige bloembakken voor meer sfeer??? 

 

Wethouder Ben Scholten (foto aangeleverd) heeft de eerste van 250 bloembakken in het stadscentrum geplaatst. De bloembakken hebben een bijzonder Almeers ontwerp en helpen het gebied nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers van binnen en buiten Almere.....

 

 

 

Volgens het persbericht 'dragen de bloembakken bij aan een kleurrijk en sfeervol hart van de stad' en versterkt de andere inspanningen waarmee aan het centrum wordt gewerkt: de Grote Markt opnieuw ingericht en de uitstraling van het Stadhuisplein is verbeterd....'

 

 

< verbeterd (?) met de oranje bankjes en bomen. (...)

 

 

 

en.... gaat het persbericht verder:

 

'door de vrolijke bloemen die met de seizoenen meekleuren krijgt het centrum het hele jaar door een gezellige uitstraling. Ook de integrale manier waarop Unibail Rodamco werkt aan het levendiger maken van het nieuwe Stadshart (Citymall Almere) draagt hier zeer aan bij '.

 

 

(maar: wie gaat dat allemaal onderhouden...de winkeliers??)

 

 

Almeers ontwerp (van wie is Kunst-enzo onbekend)
 
'Men' verklaart deze keuze is als volgt: ' Almere heeft geen historische bebouwing, waardoor sfeer, intimiteit en gezelligheid minder vanzelfsprekend zijn. Het ontwerp voor het meest recente deel van het stadshart (NB de 'Citadel'-Kunst-enzo) is geďnspireerd op een middeleeuwse stadsplattegrond: levendige straten met onverwachte pleinen en pleintjes. De bloembakken hebben daarom klassieke ornamenten. De klassieke uitstraling is in kontrast met de jonge stad. Het staat voor de eigenheid van Almere en is passend daarbij uitgevoerd in modern materiaal. Ze accentueren de strakke straten met onverwachte pleinen waarlangs bezoekers in meer mediterrane sfeer naar bijvoorbeeld het Weerwater kunnen lopen. Bovendien komen door de 250 bloembakken alle gebieden van Almere centrum optisch nog meer met elkaar in verbinding. De 250 bloembakken worden de rest van het jaar door het hele stadscentrum geplaatst.

 

 

Wat een gemiste kans weer!! 

 

Juist in een zo supermoderne stad als Almere, zou Kunst-enzo zich kunnen voorstellen dat er gezocht zou worden naar moderne Design-ontwerpers, in het kader van wat Almere altijd roept (maar kennelijk niet toepast) 'innovatief, uniek, en vernieuwende ideeen!'

Hoezo 'eigenheid van Almere' ....hiermee ???

 

 Kunst-enzo

 

 


 

27 juni 2011:  'windhinder' van het 'nieuwe' Stadshart Almere wordt aangepakt

Unibail-Rodamco begint maandag 27 juni 2011 met een ultieme poging om het  'nieuwe' Stadshart Almere te verbeteren. Het Stadshart is 5 jaar oud en heeft al vanaf het begin allerlei problemen, waaronder oa  'windhinder'. 

(scroll vooral ook even naar beneden, naar dd  28 april 2011 ;-))
Het waait op sommige plaatsen zo hard dat de projektontwikkelaar er nu windschermen en overkappingen wil plaatsen; en ook wordt de kiosk die nu op het Belfort staat gesloopt. Voor meer sfeer en gezelligheid wil men nieuwe verlichting, straatmeubilair en beplanting....


De vorig jaar geplaatste >
stadsklok en mozaiek-banken (scroll naar dd 27 februari 2010)

 van kunstenaar Emeke Buitelaar verhuizen naar het Belfort.

 


 

24 juni 2011: Schouwburg Almere nu ook virtueel afgebrand...

WIE bedenkt er zoiets?? Ter verhoging van de feestvreugde (3 festivals tegelijk in Stad) en als afsluiting van dit 2-daagse festival, was er om circa 24.00 uur een animatie te zien hoe Schouwburg Almere in vlammen opgaat....

Wellicht is dit symbolisch ivm de te verwachten sluiting van de Kunstlinie, en de financiele korting op de Schouwburg Almere? 

Overal in het land zijn namelijk akties om vooral de subsidiepot te sparen...maar ja, er moet nu eenmaal bezuinigd worden, óók op kunst & cultuur. De Kunstlinie is voortgekomen uit het voormalige CKV (opleidingen voor amateur-kunstenaars: Centrum Kunstzinnige Vorming), dat op een A-lokatie zat, en nog zit, namelijk pal naast het Stadhuis Almere. Daarin was toen óók de huidige nieuweBieb gevestigd.

Maar in die tijd dat alles nog leek te kunnen, en de ambities tot in de hemel reikten, werd besloten niet alleen een nieuw Theater te bouwen, maar daaraan gekoppeld het CKV....'zo leuk: dan is er de heel dag beweging te zien in het gebouw' ; maar er kwam ook een splinternieuwe Bibliotheek!  Van het nieuwe Theater, de Schouwburg Almere, kwamen eerst de 5 winnende ontwerpen van top-architekten ter tafel voor het Almeerse publiek, dat mocht kiezen, ja ja!! Maar de met overgrote meerderheid gekozen Schouwburg van Libeskind werd het niet, helaas, want maar 2 raadsleden stemden vóór... én de bevolking!  Maar ja...dat is dus politiek ;-((  

NB die Schouwburg van Libeskind zou 50 miljoen GULDEN gaan kosten, de huidige Schouwburg van Sanaa kostte 89.5 miljoen Euro!!!

Oké, het CKV was er dan wel bij betrokken, in een apart gebouw, met zo'n 20 aparte zaaltjes, eigen theaterzaal en professionele opnamestudio maar....toen al wisten we dat die Kunstlinie nooit zelfstandig zou kunnen funktioneren, zonder die eindeloze subsidie van de gemeente Almere. Dat is nu dus aan de orde....

Voor meer over de oplevering in 2006 klik HIER en scroll naar 8-9-2006 (preview;  en naar  26-1-2006 (hoogste punt bereikt) 

en > HIER voor 15-12-2006 (de oplevering van de Schouwburg plus Kunstlinie)  en HIER > 3-5-2007  

(de  officiele opening was i8-6-2007 door Koningin Beatrix)

----------------------------------------------------------------------------------

 

Maar goed, vandaag was het feest, dus tijd voor een filmpje om de Schouwburg virtueel af te breken ;-)) 

 

    klik op rechterfoto voor filmpje van Roberto Grandes

 

 

 

Een paar 100 mensen verzamelden zich op de Esplanade om het 3 min. durende schouwspel te bekijken.  Ook op de andere dagen zijn projekties te zien bij de Schouwburg.  De projektie was werk van Roberto Grandes en de WW Groep ism Schouwburg Almere en Almere City Marketing. 

 


UPDATE > monument voor René Kempenaar??

Inmiddels alweer juni 2011......hoe zit het eigenlijk met dat mozaiek voor de betreurde René Kempenaar??

Even een terugblik naar het fraaie supergrote mozaiekkunstwerk van Arno Coenen voor de toenmalige POPzaal Muzinq. Deze zelfde kunstenaar werd uitgenodigd om het mozaiek-kunstwerk ter nagedachtenis van René te ontwerpen en te begeleiden. Bedoeling was dat mensen die René hadden gekend, zouden meewerken aan dit grote mozaiek. Dat gebeurde ook in april 2009 in diezelfde (inmiddels failliete Popzaal Muzinq (waar Barry Bouquet (van disco 'Eindelijk!' nog het roer zwaaide), later NOX genoemd. Hieronder eerst foto's van de start van het eerste mozaiekwerk in Muzinq, waar burgemeester Annemarie Jorritsma zelf nog meedeed aan het mozaieken. Dat was in december 2004 waar zij de symbolische 'eerste mozaieksteen'  mocht leggen (zie foto's) olv kunstenaar Arno Coenen. Enthousiast werd daarna het glas champagne geheven!  Klik vervolgens op de foto van het toen nog intakte mozaiek-kunstwerk om te zien en te beluisteren wat de kunstenaar meemaakte toen hij er in 2009 terugkeerde voor het vervaardigen van het mozaiek voor René Kempenaar.....(noemen ze dit nu 'ontluisterend'??)

 

14 december 2004: officiele opening van mozaiek van Arno Coenen voor popzaal Muzinq

Hoe het kunstwerk er uitzag bij de feestelijke opening  

met champagne door burgemeester Annemarie Jorritsma en Barry Bouquet.....

 

NB Jorritsma had zelf ook mozaieksteentjes gelegd.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik op foto voor > filmpje (uit inmiddels 2009)

waar de mozaiek-kunstenaar Arno Coenen na jaren gekonfronteerd wordt met zijn mozaiek en er kommentaar op geeft....

(SCHANDALIG is een zwakke benaming van dit respektloze omgaan met kunst, in dit geval dat grote mozaiekkunstwerk van Arno Coenen,  waar ze 'gewoon'  een garderobe tegenaan gespijkerd hebben!!!  Hoe verzin je zoiets?! SCHANDALIG dus!!!!

 

18 april 2009: er wordt gestart met mozaiek voor René Kempenaar in popzaal NOX

Op deze zelfde dag werd er gestart met de uitvoering van een mozaiek, ontworpen en olv  Arno Coenen,  speciaal ter ere van ambulant jongerenwerker René Kempenaar. 

Er werd grootscheeps meegedaan door familie, bekenden, vrienden, enkele politici  en vooral veel jongeren die René op handen hadden gedragen! Bedoeling van dit mozaiek is, dat het een plaats krijgt in het nieuwe Stadshart. 

Het liefst zou de jeugd dat zien op het lege plein bij bioscoop Utopolis, waar ook de 'kunst' trappen zijn.

Op de foto linksonder zie je mensen aan het werk, waaronder raadslid Frits Huis en de zoon van René: Marvin, die op de rechterfoto in gesprek is met de kunstenaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 juni 2011: Jorritsma geen regio-burgemeester  ;-))

Geen grotere politieregio, geen fusies met de regio Gooi- en Vechtstreek, dus ook geen kans om regio-burgemeester te worden voor de huidige Almeerse burgemeester Annemarie Jorritsma! (volgend jaar gaat het hele politie-bestel op de schop en komt er een nationale politie met 10 regio's....)

scroll naar beneden naar de datum 1 april 2011..... (ha ha)

 

 


31 mei 2011: projekt 'Mix to the Max'  wordt nu beeindigd.....

Het College van B en W heeft besloten het projekt Mix to the Max te beëindigen. Ter hoogte van het NS-Station Oostvaarders aan de Evenaar zou door een gelegenheidscombinatie van Ymere en Blauwhoed een gecombineerd woon-/winkelcentrum worden gerealiseerd. Deze gelegenheidscombinatie heeft aangegeven dat het huidige projekt niet haalbaar is. De toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie voor de strook tussen het spoor en de Evenaar (3KNS, Indische Buurt) in Almere Buiten wordt nu herzien.

Nog vóór het projekt gebouwd zou worden, is het al beeindigd!  

Terwijl het toch in 2002 nog zo super-enthousist werd gepresenteerd via een Prijsvraag van het Bouwfonds voor jonge architekten.

 Het moest een 'ontwerp worden voor een Stadscomplex in Almere, waarin wonen, werken, winkelen en recreeren samengebracht worden onder één dak'.

 

Er was een geldprijs aan verbonden van 15.000 euro en het vooruitzicht dat het winnende ontwerp ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd in Almere (Buiten).

 Enfin, de winnaars werden Roland Pouw en zijn mede-ontwerp-kollega Bjorn van Rheenen met hun ontwerp 'SPoNGE' (en ook Hans Sluijman uit Utrecht was erbij betrokken) 

Op 27 april 2003 kwam het hele spektakel op TV, in het programma van de NPS 'Het Aanzien van Nederland'. 

 < De toenmalige burgemeester Hans Ouwerkerk deelde de Prijs uit en sprak lovende woorden, net als de toenmalige wethouder Arie Willem Bijl >

 

 

Maar...mooie woorden of een goed ontwerp en vele jaren later......werd het allemaal afgeblazen in 2011. In 2008 deden woningcorporatie Ymere en projektontwikkelaar Blauwhoed nog een poging dit projekt van de grond te trekken maar helaas.....

 

Zie onderstaand bericht op Almere-City van 15-8-2002

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start van Bouwfonds-prijsvraag "Mix to the Max"

Almere 15 Augustus 2002
Vandaag werd een groot Billboard met deze tekst onthuld door de Almeerse wethouder Arie Willem Bijl. Dit betekende het startschot voor de 3e Nationale Bouwfonds-prijsvraag. Op deze lokatie in Almere-Buiten, "Tussen Spoor en Evenaar" met een groenstrook van zo´n 1,2 hectare, gelegen tussen de Oostvaardersbuurt en de Eilandenbuurt- gaat binnenkort een en ander plaatsvinden.


Achtergrondinformatie
Voor enige achtergrondinformatie over de nationale Bouwfonds-prijsvraag
: Lees meer
Aanwezig waren: Hans Kranenburg (Bouwfonds), Hans Emans (NPS/Cinemedia), Jan Doms (NIROV), weth. Arie Willem Bijl en Stedenbouwkundige Wim Beekhuis (gemeente Almere)

Avondvullend TV-programma
Tegelijkertijd is e.e.a. op film gezet door een van de partners van de hoofdsponsor. Tijdens deze derde prijsvraag wordt alles gevolgd, van ontwerp tot uitvoering. Want dat laatste is nieuw: het is de eerste keer dat een winnend plan ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. De gemeente Almere heeft zich gecommitteerd aan de
uitvoering en heeft een representatieve lokatie ter beschikking gesteld. Het gebied ligt naast de spoorlijn en de bushalte, is bereikbaar te voet, per fiets of auto. Alle reportages en ontwikkelingen worden opgenomen tbv een avondvullend televisieprogramma dat in april 2003 wordt uitgezonden door de NPS. (ook een van de partners). Tijdens deze uitzending zal de gemeenteraad van Almere bekend maken welk ontwerp het beste past binnen het ontwikkelingsplan Almere-Buiten Oost "Tussen Spoor en Evenaar". (die uitzending heeft als titel "Het Aanzien van Nederland III")

 

< Onthulling Bulletin Bord door weth.Arie Willem Bijl

 Meester-gezel-formule
Er is een nieuwe formule bedacht voor de prijsvraag namelijk de koppeling van een jonge ontwerper aan een senior-ontwerper, dus een ´meester-gezel´ formule, zoals dat vroeger in de kunst eigenlijk ook ging. Men hoopt dat een dergelijk team uitgedaagd wordt tot creatieve, innovatieve (en ook haalbare) ideeen, waarvan er één door de jury wordt voorgedragen. De niewe ruimtelijke thema´s zijn: meervoudig ruimtegebruik, funktiemenging, bereikbaarheid en verbondenheid met andere knooppunten in de stad -en daarbuiten. In de eerste ronde gaat het vooral om individuele creativiteit: uitgaand van de lokatie in Almere maar ook evtl. inzetbaar elders in Nederland. In de tweede ronde gaat het om een meervoudige opdracht. Drie ontwerpteams, door een vak-jury, olv oud.minister Loek Hermans genomineerd, moeten de uitwerking van hun ontwerp meer toespitsen op de lokatie om de kans op realisatie van het ontwerp te vergroten. Zij ontvangen hiervoor een honorarium van 7.000 euro. Het winnende ontwerp-team ontvangt de Bouwfondsprijs van 15.000 euro.

      Stedenbouwkundige Wim Beekhuis voor de camera's

 

Deel van de stad door kunstenaars laten ontwerpen
Deze prestigeuze prijsvraag draagt deze keer het motto "Mix to the Max, ontwerpen aan de komplete stad". Almere is bekend om haar architektonische en stedenbouwkundige experimenten. De gemeente Almere wil vernieuwend bezig blijven. Zoals wethouder Bijl opmerkte: "chaos moet mogelijk zijn, niet alles alleen maar plannen; eigen invulling en flexibiliteit zijn belangrijk. Graag zou ik een deel van de stad laten ontwerpen door kunstenaars!"
Ook filosofeert hij nog over de stadsfilosoof die opgemerkt had ´dat Almere geen stad was om te flaneren´....

Het grote publiek en de gemeenteraad
Bijzonder aan dit projekt is dat door de avondvullende TV-uitzendingen het zg ´grote publiek´ vertrouwd wordt gemaakt met alle aspekten die van belang zijn bij het ontwerpen en realiseren van een hedendaagse stad. Men ziet hoe de architekt te werk gaat, hoe discussies verlopen in de vakwereld . En, speciaal ter gelegenheid van deze 3e Almeerse editie, de camera´s die gericht zijn op de Almeerse gemeenteraad die uiteindelijk beslist welk ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd zal worden.

Aanmelden
Aanmeldingen voor Het Aanzien van Nederland III; Mix to the Max, ontwerpen aan de komplete stad: NIROV t.a.v. Merle Bosschaart, Antwoordnummer 10939, 2501 WB Den Haag.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

 


 

13 mei 2011: Zon-Eiland Almere

Voor de 'officiele opening'  klik> HIER en ga naar 21 juni 2010

 

En bijna en jaar later...klik voor filmpje > HIER  voor het VARA-programma 'KanNIeWaarZijn' op 13 mei 2011

(upload Bossebollah)

 


 

Weer aktueel in mei 2011: de grenzenloze ambite van Almere.... 'Het kán in Almere'.....of tóch niet??

----- wat tóch niet kón in Almere -----

Het Kasteel van Almere......(ofwel nu: de Ruíne van Almere) en Omniworld......(ofwel nu: Almere City FC)

Al van 12 november 2002 (NETWERK) stamt dit filmpje....klik > HIER

(upload Bossebollah)

 


 

mei 2011: interessant ontwerp van AtelierDNA voor  windenergie......misschien iets voor het nieuwe Stadshart???

 

Het breekt de wind die altijd waait in het Stadshart....en bovendien: de windenergie wordt opgeslagen! Groot pluspunt is, dat het geheel doorzichtig blijft (beter dan met allerlei (afscherm)windschermen en andere noodgrepen, en dat je er tussendoor kunt lopen.....maakt het geheel ook nog eens spannender en exklusiever ;-))

klik>  HIER

 


28 april 2011: gejaagd door de wind........door het nieuwe Stadshart Almere

De verhuurder van panden in het Almeerse Stadshart, Unibail Rodamco, heeft een aantal oplossingen bedacht om de windoverlast te verminderen. Bezoekers mijden bepaalde winkels omdat de hoge gebouwen veel wind vangen en deze vervolgens doorsluizen naar beneden. Een luifel boven de Diagnonaal en bij het Forum behoort tot één van de mogelijkheden. Ook zouden een aantal windschermen op het Forum en op het Belfort geplaatst kunnen worden. Naast deze maatregelen tegen windhinder wil Unibail Rodamco ook andere ingrepen in de openbare ruimte doen: reklame, bewegwijzering, de parkeergarages, roltrappen en andere entrees, en de verlichting wordt meegenomen. (en daar was al zo weinig van....nemen ze die nog mee óók)

  

 

 

 


Op korte termijn worden er vergunningen aangevraagd voor de realisatie van de windhinderkonstrukties. De uitvoering start naar verwachting eind augustus 2011. Eerder vinden er al kleinere verbeteringen plaats bijvoorbeeld met het plaatsen van bloembakken en het herinrichten van enkele pleinen.
(...? kunnen ze niet beter even wachten totdat die windhinder is opgelost??)

 

klik ook >  HIER < voor een filmpje over 'windhinder' (upload van 24-6-2008 op RTL.EditieNL)

 


1 april 2011

Dacht ik toch écht dat het een 1 april grap was.....

Ik las namelijk op Omroep Flevoland: 

"De 2e Kamer wil opheldering van het kabinet over de aanstelling van een interim-manager bij het politiekorps Flevoland. Consultant Leo Zaal (van buro Twijnstra Gudde) neemt de taken over van Bert Wijbenga die vrijdag 1/4/11 het politiekorps verliet. Naar verluidt zou de interim op jaarbasis bijna 200.000 euro gaan verdienen voor 2 1/2 dag werk. 
PvdA, CDA, PVV en SP zijn verbolgen over de hoogte van het
salaris van 1600 euro per dag en eisen opheldering van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Korpsbeheerder Annemarie Jorritsma wil het exacte bedrag van het salaris voor de interim niet noemen. Wel zegt ze dat het loon ruim binnen de norm van het ministerie van 1800 euro per dag valt. Een woordvoerder van minister Opstelten wijst er op dat Zaal feitelijk geen korpschef, maar adviseur van de korpsbeheerder wordt. Zaal kan niet lid zijn van de korpsleiding en is dus feitelijk ook geen interim-korpschef, aldus de woordvoerder." (tot zover Omroep Flevoland)

 

Inmiddels heeft Ivo Opstelten, partijgenoot van Jorritsma's VVD,  Jorritsma  tot de orde geroepen en schijnt hij gezegd te hebben dat hij op zoek zal gaan naar een opvolger voor Wijbenga en dus niet die dure interim van Jorritsma. Maar we zullen het afwachten.... VVD'ers onder elkaar....wie heeft wat gedaan (afgesproken)....

Jorritsma blikt vooruit!!!!

Zelf krijgt Kunst-enzo steeds meer het idee dat burgemeester Annemarie Jorritsma een beetje genoeg heeft van haar burgemeesterschap (gezien ook alle bij-banen en haar vele tijd in media-aktiviteiten) en omdat zij nú Korpschef is van de Flevolandse politie, zij al vooruit blikt naar de toekomstige landelijke politie. Een baan op dát nivo zal ongetwijfeld een fiks betaalde zijn ;-)))  Dus die dure interim is voor de burger bedoeld 'om vast te wennen' ...... en vandaar ook dat zij graag het Veiligheidsmuseum naar Almere wil halen....want:

.....Jorritsma wil Regio-burgemeester worden!!

 

PS Vandaag (7/4/11) werd bekend dat Willem Woelders (plaatsvervangend korpschef Utrecht) aangetrokken wordt als plaatsvervangend korpschef Flevoland. Hij treedt 15 april 2011 in funktie.

Er zijn  momenteel in totaal 26 politiekorpsen maar dat wordt binnenkort maar één nationale politie-organisatie.

 


 

14 maart 2011: de 'Kunstgracht' is definitief naar de klote aan de 'Kerkgracht' (alleen de kerk is er nog wél....)

Ooit in 2001 had de gemeente Almere nog (gesubsidieerde) plannen om een zogenaamde 'cultuur-as' op te zetten, met name werd daarbij genoemd de Kerkgracht;  klik >  HIER (18-11-2001)  en er gebeurde van alles, dankzij de culturele ondernemers die zich daar hadden gevestigd (met of zonder gemeentesubsidie ;-) klik >  HIER voor 28-4-2002  Sommige culturele ondernemers/ kunstenaars záten al aan de Kerk (Kunst)gracht, zonder enige subsidie, waarvan enkelen er nog steeds zitten. Jammer voor deze hardwerkende 'pioniers' dat zij steeds meer in de minderheid komen. Recentelijk (12-3-2011) is Alosery Art Gallery ook al vertrokken naar de Marktstraat, gewoon omdat dáár meer mensen voorbij lopen!

----------------------------------------------------------------

Maar nu is het 2011.......10 jaar later en veel subsidiegeld in het water gegooid....want zoals dat meestal gaat met overheidsgelden: subsidie op, projekt stop, dus mensen vertrekken...óp naar de volgende subsidie, elders ;-))

------------------------------------------------------------------

Woningcorporatie De Alliantie heeft Dress for Succes in Almere aan bedrijfsruimte geholpen aan de snel leeglopende Kerkgracht (bedoeld als Kunstgracht) in Almere-Haven. De Alliantie is eigenaar van alle panden, dus kan doen wat zij goed acht....Coordinator van Dress for Succes is Ineke Elbertse en die vindt het natuurlijk allemaal fantastisch, zo'n super-ruimte voor haar bijzondere stichting want: 'als je gaat solliciteren terwijl je een uitkering of een minimuminkomen hebt, is het niet makkelijk kleding kopen voor je sollicitatie', vertelt ze. 'Mensen die vanuit een uitkering gaan solliciteren, kunnen bij ons een geschikte outfit krijgen voor hun gesprek. Maar dat is niet alles, we hebben ook een styliste en een imago-deskundige om mensen net een stapje vooruit te kunnen helpen en wat meer zelfvertrouwen te geven tijdens hun gesprek'.  

Maarten Pel (foto) direkteur Alliantie Almere: “het is goed te zien dat we met onze bedrijfsruimtes een stichting als deze verder kunnen helpen. Door de nieuwe lokatie aan de Kerkgracht trekt Dress for Succes meer aandacht bij het publiek en daardoor waarschijnlijk meer klanten'.

Iedereen die geen inkomen, een uitkering of een minimuminkomen heeft en gaat solliciteren is welkom op de Kerkgracht voor een outfit van Dress for Succes. De stichting krijgt de kleding via donaties. 

'We hebben echt kwaliteitskleding hangen, we hebben bijvoorbeeld ook kleding van Annemarie Jorritsma (burgemeester Almere) mogen ontvangen. Mensen mogen de uitgezochte set ook houden”, aldus Elbertse.'klanten van de stichting moeten wel een verwijsbrief van het re-integratiebedrijf of de uitkerende instantie meenemen; we merken dat de drempel om langs te komen soms toch nog hoog is. We nodigen iedereen die aan de voorwaarden voldoet van harte uit om kontakt met ons op te nemen. We werken alleen op afspraak, zo kunnen we van tevoren ook kijken of we de juiste kleding in de winkel hebben'.   www.dressforsuccess.nl 

 


 

16 maart 2011: 0, wat let Almere goed op het budget..... ;-0

Budget Bureau Almere gaat verhuizen, van de 3e etage op het Stationsplein naar een nieuwe lokatie, een zogezegde A-lokatie, namelijk in het WTC Alnovum  >

(aan de PJ Oudweg 1 in Almere-stad)

Budget Bureau Almere.......
Het Budget Bureau Almere ondersteunt en helpt bij het oplossen van financiële problemen. U kunt bij ons kunt u terecht voor hulp bij
budgetproblemen......

www.almere.nl/budgetbureau


Bereikbaar: iedere werkdag zijn er open inloopuren van 9.00 -11.30 en van 13.00 -15.30 uur (dan moet je je melden bij de receptie op de beg.grond van het World Trade Centre - Alnovum;  telefonisch bereikbaar van ma. t/m vrij. van 9.00-12.30 en van 13.00 -17.00 uur (036) 527 72 22 

Kunst-enzo  vraagt zich ook nu weer af....waarom moet de Stadsomroep wegbezuinigd worden maar wordt tegelijk het geld over de balk gegooid aan een buro dat de pretentie heeft het budget te bewaken....? Zou dat buro niet het voorbeeld moeten geven?!?

 


 

11 februari 2011: over de Stadsomroep Almere....

Al 30 jaar heeft Almere een eigen stadsomroep, bestaande uit een radio- en TV-poot; ooit begonnen als piratenzender, en nog steeds bestaande uit uitsluitend vrijwilligers. Nu staat het voortbestaan ter discussie, met name door de slechte verhoudingen tussen het Bestuur en de Programmaraad. Over de vele vrijwilligers, wat zeg ik? Over de hoofden van die vrijwilligers heen, wordt nu politiek beslist over het al dan niet verder bestaan van de Stadsomroep Almere. 

Wat mij persoonlijk zeer verbaast...want zo pal voor de Verkiezingen...maar nee, deze Verkiezingen trekken toch bijna geen kiezers, en wie er zit, blijft lekker zitten, dus daarom maakt het niet zo uit. Maar o wee, als er lokale Verkiezingen zouden zijn! Dan wil (de) iedereen supergraag met zijn kop op TV en via radio en Tv hun verkiezingsyell laten horen!!  En dát is de praktijk  ;-))

 

Er was vandaag een heus debat op de Politieke Markt, bekijk/beluister het filmpje dat op de gemeentelijke website staat!

Waarom dit op 'Imago van Almere' staat is duidelijk...luister wat burgemeester Annemarie Jorritsma o.a. zegt in het debat: 

'Het omroepbestel zit mal in elkaar....mag ik eigenlijk niet zeggen....'

en:

 'Bewust is lang geleden gekozen de omroep buiten de Overheid te houden...omdat dat 'Cultuurbeleid' is...of zoiets engs.....goed!'

 

Wat  vooraf  ging


 

19 januari 2011: geweldig: alweer zo'n mooi brei-projekt gestart... 'Dassen voor thuislozen' 

In het KunstLokaal Muziekwijk is een breiprojekt gestart: ' Dassen voor Daklozen'.
Elke dinsdag kun je van 11.00 tot 16.00 uur komen haken en breien onder het genot van een kopje koffie of thee en een praatje.
Vrij entree.

 'De temperatuur mag de laatste dagen mild zijn, dat wil niet zeggen dat januari, februari en maart geen koude maanden kunnen zijn. Vooral daklozen kunnen wel iets warms gebruiken. Daarom is het breiproject Dassen voor Daklozen van start gegaan in het Kunstlokaa'l’, vertelt initiatiefneemster Regina van Oorschot. De komende maanden wordt in het lokaal bij station Muziekwijk elke dinsdag van 11.00-16.00 uur gebreid en gehaakt voor de medemens. Iedereen kan dassen, mutsen, wanten en sokken komen maken of brengen. Ook naalden en bollen wol e.d. zijn van harte welkom. Kun je niet breien? Geen probleem, we leren het je graag! 
Je kunt natuurlijk al thuis met breien beginnen want je gebruikt je eigen materiaal.


KunstLokaal Muziekwijk onder het NS station is makkelijk bereikbaar met de trein en de buslijnen 4 en 5

19 januari 2011....een jaar later, en nu, na alle extreme kou...gaat men dit projekt starten om die arme Daklozen aan een warme sjaal te helpen??? (Kunst-enzo) ....leuke bezigheidstherapie....

------------------------------------------------------------------------------

klik ook even > HIER en scroll naar datum > 25-1-2010 

(toen werden in dit projekt 'Jassen voor Bomen' gebreid voor 10 bomen in Haven) 

25 januari 2010 -Het spijt mij dat ik hier niets mee heb als het over  'kunst' gaat maar hopelijk is iedereen lekker creatief bezig (geweest)...(Kunst-enzo)

 


Imago van Almere 2010


 

zaterdag 20 november 2010: Landelijke schreeuwdag ook Almere schreeuwt (......om cultuur (?)

                                    Landelijke aktiedag Nederland schreeuwt om cultuur 

De regering van plan is om een groot deel van het huidige kunst- en cultuurbudget te schrappen en de BTW op toegangskaartjes te verhogen van 6 naar 19%, dus reden voor kunst & cultuur-instellingen om in aktie te komen op zaterdag 20 november. Door het hele land zullen mensen de straat op gaan om zich in te zetten voor het behoud van kunst en cultuur in Nederland.

Almere schreeuwt om cultuur

Op initiatief van de Almeerse culturele instellingen wordt op zaterdag 20 november een publieksaktie georganiseerd op het Stadhuis- plein. Dit is dé gelegenheid voor het publiek een stem te laten horen.  Of je nu publiek bent, of je kinderen naar toneelles stuurt, zingt in een koor, of deelneemt aan een leesclub: dat maakt deel uit van het culturele leven in Nederland. is. Om de politiek te overtuigen wil men steun van het publiek. 

Programma begint om 12.00 uur  0op de foto een optreden van de Softies >

                                           de schreeuw-aktie op het Stadhuisplein begint om 16.00 uur

 

Het programma begint  om 12.00 uur op het Stadhuisplein onder de luifel van het Voetnootgebouw.

Er zijn verschillende optredens  en je kunt een 

schreeuwende portretfoto laten maken voor op de website www.almereschreeuwtomcultuur.nl  

Om 16.00 uur wordt er afgesloten met een schreeuw die door heel Nederland te horen is.  

    En ook nog schreeuwen in Almere-Haven bij CCCorrosia                                                  

 

Ook schreeuwen bij de opening van Kerst & Carry bij CCCorrosia ook om 16.00 uur. Er worden foto's gemaakt van schreeuwende aanwezigen, die op hun website komen te staan www.almereschreeuwtomcultuur.nl


Nog méé? Upload je eigen schreeuw op www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl  of teken de petitie; hang het affiche voor je raam.
Ga op 22 november naar
DE AVOND VAN DE BESCHAVING in de Heineken Music Hall in Amsterdam
Vertel hoe kunst/cultuur voor jou bepalend is geweest op ‘
Een minuut voor de kunsten’
meer info www.almereschreeuwtomcultuur.nl  

 

==========================================

 Is dit nu net zoiets als:  'veel gespin en weinig wol' (zei de drommel en schoor zijn varkens...) 

ofwel: 'veel drukte en beweging zonder overeenkomstig resultaat', aldus de Dikke van Dale ;-)

(kunst-enzo)

 


3 november 2010: welke criteria......of helemaal géén......?

Als Kunst-enzo dit zo bekijkt, vrezen wij toch echt dat er veel óók gelauwerde kunstenaars uit Almere vergeten worden...........aan welke criteria moest er worden voldaan bijvoorbeeld? (of waren er helemaal geen criteria en is dit weer een hap-snap aktie van de gemeente Almere?) Al deze kunstenaars werden voorzien van leuke tot zéér leuke subsidies...misschien is dát het criterium  ;-))

Wethouder Cultuur Berdien Steunenberg ontvangt woensdag 3 november 2010 om 10.30 uur op het Stadhuis 4 Almeerse kunstenaars die onlangs belangrijke nationale cultuurprijzen hebben gewonnen of een nominatie hebben gekregen. De gemeente Almere zegt bijzonder trots te zijn op de successen van deze kunstenaars.

Beri Shalmashi Deze regisseuse, scenario-schrijver, columnist en dichter werd voor haar televisiefilm ‘Mama’ genomineerd voor een Gouden Kalf (
niet gewonnen) klik HIER

Ingrid Cornelisse De harpiste ontving op 15 oktober jl de Han Lammers Beurs (2.500.= euro)
klik HIER en scroll naar 15 okt.2010 (die jaarlijks wordt uitgereikt aan een jonge talentvolle Flevolandse kunstenaar).

Vis ŕ Vis
Het theatergezelschap kreeg voor onder andere het buitenspektakel SILO 8
(4-jarige subsidie 2009-2012 van zowel de gemeente Almere, Provincie Flevoland en het Rijk) klik HIER en scroll naar juni 2010 (dat dit zomerseizoen op hun eigen werkterrein vlakbij Almere Strand voor zo'n 25.000 mensen werd opgevoerd) de ASOM Award. Deze award wordt door de Amsterdamse School of Management uitgereikt aan organisaties die ideeën omzetten in akties.

Alexandra Broeder Zij kreeg van het Prins Bernhard Cultuurfonds het Theater Stipendium  (75.000.= euro) klik
HIER  voor jonge talentvolle theatermakers. Haar laatste voorstelling onder de vleugels van produktiehuis BonteHond Almere is in seizoen 2010-2011 te zien (bovendien ook al voorzien van een leuke -geoormarkte- subsidie uit de K&C-pot)

 

1 november 2010: OOK FLEVOLAND steelt ....... concept  ZEPCOMPANY

 


Eigenaar Stefan Damman is woedend op OOK FLEVOLAND. De ondernemer die zich al jaren bezig houdt met het bedenken van concepten die de provincie duidelijker profileren als een gebied waar veel te ontdekken valt,  is verbolgen over het feit dat een plan dat hij al in 2005 voorstelde aan het toenmalige VVV en daarna aan het OMF (Ontwikkel Maatschappij Flevoland) nu in een licht aangepaste versie terug te vinden is bij de VVV. 

De werkzaamheden van het VVV zijn destijds overgedragen aan de OMF onder de naam OOK FLEVOLAND

Stefan Damman ontwikkelde een concept waarbij de A6 de basis vormt voor een route die leidt langs recreatieve plekken in de Flevopolder. Het concept 'Ontdek Flevoland via de A6'  werd door Rinkje Tromp van OOK FLEVOLAND enthousiast ontvangen en daarvoor is een uiteindelijke begroting gemaakt. In eerdere telefonische en mailkontakten is uiteindelijk door OOK FLEVOLAND besloten niet verder te gaan met het trajekt. De laatste correspondentie daarover is in 2008 geweest. Nu ligt er in de VVV kantoren een vouwboekje dat, bij nadere bestudering,  voor 80% is geadapteerd van het originele concept!   

Stefan Damman: 'In een telefonisch gesprek destijds heeft mevrouw Tromp al aangegeven dat met enkele kleine aanpassingen de rechten op het concept te omzeilen zijn, ik had toen nog geloof in zakelijke integriteit van een dergelijke organisatie. Helaas blijkt die ver te zoeken'. 
 
 
www.zepcompany.nl

 

1 september 2010: Leo's Blog
Leo Schouwenaar presenteert dagelijks een radio-programma bij Omroep Flevoland.
  Nav de aktuele onderwerpen houdt hij ook een eigen blog bij: 
01-09-2010:  "Adri, berg de maquettes maar even op"

En ja hoor, het college van B&W van Almere had vergaderd over de bezuiniging van demissionair minister Eurlings (Verkeer & Waterstaat) op de verdubbeling van de spoorlijnen bij Almere. Zoals bekend komt die verdubbeling er niet; de treinen moeten maar een beetje langs elkaar schuiven op zogenoemde keersporen.

Wethouder Adri Duivesteijn (maquettezaken) prevelde niet meer dan een wat zuinige reactie namens het stadsbestuur: teleurgesteld was-ie.  Mijns inziens een magere reactie. Hij moet gewoon de deur dichtgooien. Het is niet in het belang van de huidige Almeerders dat de stad groeit. Dat is in het belang van Amsterdam/Noord-Holland. Die moeten mensen kwijt. Almere heeft genoeg aan de 'autonome groei', dat is de groei die nodig is voor de eigen bevolking.

En als er, al dan niet dankzij Amsterdamse/Noord-Hollandse druk, weer een groeivraag komt, dan moet je als Almere altijd
als eerste zeggen: hoe zit het ook alweer met de groei van het aantal treinen? Hoe zit het ook alweer met een nieuwe snelweg naar Amsterdam over het IJ? 

Pas als die vragen naar behoren zijn beantwoord, wordt het weer tijd voor de mooie vergezichten met dito maquettes van Duivesteijn.

www.omroepflevoland.nl/leo   mail > twitter@leoschouwenaar
 

27 juli 2010: 3/4 Heckrunderen dood in zogenaamd 'natuurgebied' Oostvaardersplassen....

Dat noemt men 'Natuurgebied', waar in de kunstmatig aangelegde Oostvaardersplassen (OVP) in Flevoland  afgelopen winter 3/4 van die mooie Heckrunderen dood door honger, kou of afschot. Hier lopen ook talloze Konikspaarden rond. Te laat bijvoeren hielp niet meer, was veel te laat in deze extreme en lange koudeperiode. Schandalige dierenmishandeling (vindt Imago van Almere)

Staatsbosbeheer  verantwoordelijk voor het natuurbeheer in de OVP meldde kortgeleden nog aan demissionair minister Gerda Verburg van Landbouw dat slechts 1/4 van de runderen de strenge winter niet had overleefd.

Dat schrijft de stichting Welzijn Grote Grazers in een boze brief aan de minister. De stichting, die vindt dat er in Nederland geen plek is voor het ongemoeid laten zwerven van hoefdieren, beschuldigt Staatsbosbeheer van wrede dierenmishandeling in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad. Verburg heeft deze maand besloten een commissie onderzoek te laten doen naar het beheersexperiment in Flevoland. De commissie moet voor 1 november 2010 advies uitbrengen.

(deels uit Almere Vandaag)


23 juni 2010: Jorritsma niet naar A'dam
De Almeerse burgemeester VVD-Annemarie Jorritsma wordt géén burgemeester van Amsterdam!
PvdA-Eberhard van der Laan is voorgedragen als nieuwe burgemeester, na overleg van de A'damse gemeenteraad. 
Al gaat alles in het 'geheim' (is toch niet meer van deze tijd) er kwam tóch naar buiten dat de vertrouwenscommissie had gekozen 
voor Annemarie Jorritsma.....(die steeds ontkende dat zij gesolliciteerd zou hebben naar het ambt van Burgemeester van A'dam)
......die commissie is dus 'gepasseerd' door de raad (ook al een unieke gebeurtenis want dat gebeurt nooit...)
------------------------------------------------------------------------
Leefbaar Almere en de PVV gaan hier wel schriftelijke vragen over stellen aan de burgemeester, 
al heeft Annemarie Jorritsma al laten weten dat zij nergens op gaat antwoorden, zelfs niet op vragen uit de Gemeenteraad (.....)
De politiek wil bijvoorbeeld van Jorritsma weten of zij nog wel burgemeester blijft, of deze door haar ontkende sollicitatie éénmalig was?
Of dat zij wellicht als Minister gaat toetreden (= vertrekken)  naar het toekomstige kabinet  van VVD'er  Mark Rutte....
Vooral haar 'jokken' wordt haar bijzonder kwalijk genomen, met name door de Almeerders!
 

scroll ook naar 31 maart 2010

 

 


27 mei 2010: het imago van de Almeerse politici...

weer zo'n politieke super-aktie 'hoe betrekken we burgers meer bij de politiek'?

Op deze donderdagavond wordt tijdens de Politieke Markt ook afscheid genomen van de 'oude' wethouders en de 'nieuwe' geinstalleerd. Het begint zoals gewoonlijk al om 19.00 uur en na diverse agendapunten is er van 21.00 uur pauze tot 21.30 uur; daarna begint de Carrousel. Aan het eind is dan de College-wisseling gepland: van 22.00 tot 23.30 uur!!! (met dat afscheid + de installatie helemaal aan het eind, na 23.00 uur)

Politiek Almere, hebben jullie wel enig idee HOE jullie te werk gaan, hoe weinig respekt jullie tonen naar 'de Burgers', waar jullie het voor horen te doen, want jullie zijn in dienst van die 'Burgers'! Dit is toch geen tijd om mensen te laten kennismaken met 'hun' nieuwe College? 

Hoe simpel had het niet gekund....van 21.00-21.30 uur de College-wisseling, met waarschijnlijk veel belangstellenden, vooral burgers, en dan de Carrousel gewoon een half uurtje later laten beginnen. Voor de politiek, burgemeester en wethouders, de gemeenteraad maakt het totaal geen verschil in tijd....dus: gemiste kans weer!!

 

En dan later niet zeuren dat 'Burgers' zo ongeinteresseerd zijn in de politiek...

 


mei 2010: imago van Almere: Almere rolt tapijten voor je uit....

 De bodembedekking op de Esplanade is nog steeds niet, en waarschijnlijk ook nooit, in orde (stuift namelijk zodanig dat je kleding en schoenen onder het 'zand' zit; zelfs de laatste 'behandeling' met glaspoeder mocht niet baten) maar toch is dit terrein bedoeld als festivalterrein, voor grote evenementen!  Vorig jaar klaagden bezoekers van de Schouwburg ook al over hun 'bestoven' kleding en schoenen . Nu in deze meimaand 2010 is er kermis maar die wilde niet wéér al dat gestuif om de klanten en zichzelf heen maar óók al niet vanwege de apparaten. 

Dus heeft de gemeente Almere een 'ingenieus plan' (....) bedacht....men heeft tapijten uitgerold!!!

 

 

 

 

 

Het lijkt wel wat op politiek....niet het échte probleem aanpakken maar lapmiddelen toepassen  ;-)

 


 1 mei 2010 ... het imago van een nieuwe campagne....'normaal doen is zo gek nog niet'...

Op 1 mei om 13.00 uur op het Forum in Almere-Stad start weer een nieuwe campagne, bedoeld om mensen zich bewust te maken van ongeschreven regels in de openbare ruimte. De campagne is samen met de gemeente, het Min.van Alg. Zaken en de Rijksvoorlichtings- dienst tot stand gekomen. Almere is de 1e gemeente (hoi, alweer!) waar de campagne start. Afval in de afvalbak gooien, mensen eerst uit de bus of trein laten stappen voordat je zelf instapt, de poep van je hond opruimen, het zijn allemaal voorbeelden van die ongeschreven gedragsregels in de openbare ruimte. Op zaterdagmiddag kan iedereen meedoen aan de 'Normaal-doen-is-zo- gek- nog- niet- 4-kamp, in teams van 3 personen om hun gedrag te testen op het parcours. 

Zij laten zich van hun 'normaalste kant' zien op het hondenuitlaat-veldje, bij blik- werpen, bij de fietsenrekken en het zakken-vullen parcours! (vooral dat laatste spreekt Kunst-enzo erg aan....want...welke zakkenvullers zullen hieraan meewerken? Of is dat tegenwoordig al de 'gewoonste' (=normaalste) zaak van de wereld?maar dit even terzijde  ;-) Alle 'normale' deelnemers krijgen een Oorkonde, inkl. foto van het team....

Doet Kunst-enzo toch even denken aan een uitspraak in de Psychiatrie: 'Wat is 'normaal'...ooit een ' normaal' mens ontmoet?'

Om 14.30 uur ontmoet burgemeester Annemarie Jorritsma de ‘normale’ Almeerders die hun gezichten hebben geleend voor de campagne ‘Normaal doen is zo gek nog niet’. Vanaf 1 mei hangen er posters met die ‘normale’ Almeerders door heel Almere , ook in de bussen van Connexxion en op de NS-stations van Almere.

 


16-4-2010: imago van 'Koninginnedag vieren' in Almere....

De burgemeester van Almere,  Annemarie Jorritsma viert dit jaar haar eigen Koninginnedag!!

Het Oranje Comité Almere las tot haar stomme verbazing in een artikel uit de Echo pers dat Mw. Jorritsma haar eigen Koninginnedag- feestje in Almere gaat organiseren onder de naam; ”Almere Zingt“  Laatstgenoemde verzorgt zelf de aftrap met haar zangtalent.Met deze individuele aktie, waarvoor zij als platform de website van de gemeente Almere voor haar eigen politieke doeleinden gebruikt, gaat zij wederom voorbij aan het bestaan van het
Oranje Comité Almere, dat in haar 25 jarig bestaan al menig Koninginnedag heeft georganiseerd.

Maar Mw. Jorritsma ge(mis)bruikt het feest, in deze verkiezingstijd en met
belastinggeld, liever voor haar eigen politieke doeleinden, door het Oranje Comité wederom buitenspel te zetten. 

Onze vraag luidt dan ook: hoe lang wordt dit nog door de politiek en bevolking getolereerd en wanneer dwingt de bevolking de gemeente dit volksfeest weer echt een FEEST VOOR DE BEVOLKING VAN ALMERE te laten zijn!?Vorig jaar heeft ze via haar stromannen het
verzoek van het Oranje Comité om subsidie, op discutabele gronden afgewezen, maar een paar dagen later wel (zonder enige begroting!) 80.000 euro aan de Stichting Schoor gegeven om iets leuks met Koninginnedag te doen. Dit alles zonder overleg met de Schoor om te horen wat men precies ging doen met dit geld. 

Wij kunnen alleen maar concluderen dat Almere dankzij mevr. Jorritsma de enige gemeente is waar geen georganiseerd Koninginnedag wordt gevierd. 


Het bestuur
Oranje Comité Almere

(scroll ook naar 16-3-2010)


Almere gaat voor 'culturele hoofdstad Europa 2018'....

Hier één van de 'geheimen' ....hoe cultuur-minded de gemeente Almere is en hoe zij omgaat met haar kunstenaars....

klik HIER en scroll naar 24 september 2009 'de Escape' (het bestaande) en naar 16 september 2009 (de plannen)

klik ook eens HIER  en scroll  naar 29 oktober 2009: campagne ' het geheim van Almere' geflopt?

en naar 12 september 2009:  'ontdek het geheim van Almere'


1 april 2011

Het imago van de Stadsklok van Almere 

klik op foto voor filmpje

 

 


5 april 2010, 2e Paasdag in Almere

Het was weer eens een keer niet te geloven.....normaal struikel je in Almere over de evenementen die elkaar verdringen, maar op 2e Paasdag was het een uitgestorven zooi in het nieuwe Stadshart! Veel mensen liepen er ietwat verdwaasd rond, kennelijk ook op zoek naar zaken die open waren en gezelligheid er omheen maar: niets van dat alles! Alleen bioscoop Utopolis was open en een paar snack-zaken....


31 maart 2010: OPROEP van een burger....

 

 


imago van 'de' Almeerse Voetbalclub....

FC Omniworld gaat AFC Almere City heten

Vonden 'ze' waarschijnlijk de naam 'FC Omniworld' achteraf wat te pretentieus (want staand voor de 'hele wereld' ;-))  dus moest er een nieuwe naam komen, meer gericht op Almere. Die werd 19 maart 2010 bekend gemaakt: 'AFC Almere City'.

Die nieuwe naam valt niet in goede aarde want vooral de toevoeging 'City' zette kwaad bloed bij de voetbal-fans...Almere is toch méér dan alleen Almere-stad??  En dat dan óók nog in het Engels! Om Almere City Marketing kennelijk tegemoet te komen (?!?)


imago  'de Stem van Almere'.....

16-3-2010: Burgemeester Annemarie Jorritsma  niet  'de Stem van Almere'

Dinsdag 16 maart 2010 ging Ernst Daniël Smid op bezoek bij burgemeester Annemarie Jorritsma in het Stadhuis Almere voor het meezingfestijn ‘The Night of the Voice’, dat op 10 september 2010 op de Esplanade plaats gaat vinden.

Smid overviel de burgemeester met de vraag of zij wellicht de ‘Voice of Almere’ is. Hij vroeg haar ‘Oerend Hard’ van de Achterhoekse band ‘Normaal’ te zingen. Nadat de burgemeester dit had gedaan, kwam hij tot de konklusie dat hij niet op zoek is naar de zangkwaliteiten van de burgemeester. Daarom deed hij een oproep aan álle Almeerders zich te melden, omdat één van hen misschien wel de ‘Voice of Almere’ is of kent!  ('Jorritsma kan beter burgemeester blijven' was Daniels' konklusie...)

Alle Almeerse amateurzangers en zangeressen krijgen de kans mee te zingen in een koor van 300 personen met nationale en internationale artiesten als Ernst Daniël Smid en Karin Bloemen. Uit dit koor wordt de ‘Voice of Almere’ gekozen, die tijdens het meezingfestijn solo met een van de artiesten zingt. De presentatie is in handen van Ernst Daniël Smid.  

Almeerse zangers en zangeressen kunnen zich vanaf 25 maart 2010 aanmelden via de site van Schouwburg Almere www.schouwburgalmere.nl of het bespreekbureau (telefoon 036- 845 55 55). Deelname kost € 20,00 pp (plus € 3,50 admin.kosten). Daarvoor krijgen de deelnemers 3x de kans om met professionals te werken aan hun koorzang. Uit al deze solisten zullen de beste zangers en zangeressen strijden om de titel: ‘Voice of Almere’.

De clinics worden verzorgd door onder andere Ernst Daniël Smidd (zang, interpretatie en presentatie) in samenwerking met het Almeers Jeugd Symfonie Orkest. The Night of the Voice’ is een projekt van Schouwburg Almere en De Kunstlinie en wordt ondersteund door Almere City Marketing.

 


e-mail > info@imagovanalmere.nl