www.imagovanalmere.nl           IMAGO VAN ALMERE

copyright foto's, filmpjes, tekst: greta verduin


14 mei 2012: winnaars IPhone-foto's zijn bekend

 

 

Op linkerfoto Marianne Hope, op de rechterfoto het team van 'SeeMyCity'

(zie ook onderstaand bericht uit 2011)

 


19 februari 2012: SMC zoekt nieuwe ambassadeurs voor ACM

Zondag 19 februari 2012 organiseerden 5 free-lance fotografen (onder de naam SeeMyCity) een gratis workshop  (in het Nieuwe Lokaal van de Nieuwe Bieb) voor fotograferende bezitters van een IPhone-, smartphone enz. Doel was via mobiele fotografie en de social media een andere kijk te geven op 'de eigen stad', in dit geval Almere. 

Fotografen Eelco Roos, Dilek Yaman en Marianne Hope lieten in een presentatie op een scherm eerst hun eigen foto's zien, en vertelden over hun ervaringen met mobiele fotografie en Instagram (een fotoapplicatie voor iPhones). Daarna werd iedereen uitgenodigd om mee naar buiten te gaan, het Stadshart in, om daar ter plekke foto's te gaan maken: 'al staan we op een kluitje op dezelfde plek, dan worden er tóch heel andere foto's gemaakt!', aldus Marianne. 

 

 

Door gebruik te maken van de social media kan de hele wereld bereikt worden, zo werd verteld, 

maar helaas nog niet precies: hoe die social media in de praktijk gebruikt gaan worden.  

 

 

 

 

Dus zoekt ook deze nieuwe organisatie 'Ambassadeurs'  die foto's maken en delen in dit geval met de VVV en ALmere City Marketing. 

Er zal ook een expo komen van smartphonefoto's en een wedstrijd.....

De 5 fotografen zijn: (de mannen) Eelco Roos, Dirk Bakker en: (de vrouwen) Marianne Hope, Yvonne Bouman en Dilek Yaman (de enige die in Almere woont) mail@seemycity.nl   De opkomst was behoorlijk groot maar ja....dit was een gratis workshop ;-))

 


2 december 2011: Hans snel 't  weg, nik smit  zeilt  binnen bij ACM

Nik Smit wordt de opvolger van de vertrekkende direkteur Hans Snel bij Almere City Marketing, waar hij al 3 jaar werkzaam was als marketingmanager toerisme & recreatie. In die funktie was hij nauw betrokken bij de VVV Almere, waar hij inmiddels bijna 1 jaar werkzaam is. 

Zijn passie is zeilen en hij wóónt in Almere ;-))


14 november 2011: Hans Snel verruilt ACM voor DHV (per 1-2-2012)

Direkteur Hans Snel (51) van Almere City Marketing treedt per 1 februari 2012 in dienst bij advies- en ingenieursbureau DHV BV in Amersfoort als direkteur Marketing & Communicatie. 

Snel startte in november 2005 bij de Stichting Stadspromotie Almere (vóórdat ACM er was), het eerste 1/2 jaar gedetacheerd vanuit Berenschot. Onder zijn leiding is een citymarketingplan opgesteld, de SSA omgevormd tot citymarketing organisatie ACM, VVV Almere opgezet, evenementenbeleid ontwikkeld, het merk Almere vastgelegd, een stadslogo ontwikkeld en de campagne Ontdek Het Geheim van Almere. Snel: "In 6 jaar tijd is er een stevige marketingorganisatie opgebouwd, die het vertrouwen geniet van veel partijen in de stad. Ik heb er vertrouwen in dat het team de ingezette koers op een goede wijze voortzet. Voor mij is dit het moment om nieuwe uitdagingen aan te gaan en de kans die DHV mij biedt aan te nemen." 

De Raad van Toezicht van ACM beraadt zich momenteel over de opvolging van Hans Snel.  

 

ACM is een zelfstandige stichting die tot doel heeft de voorkeur voor Almere te vergroten onder ondernemers, woonconsumenten, studenten en toeristen. Dat doet zij in samenwerking met de gemeente en diverse organisaties in de stad door middel van een scala aan activiteiten. Meer informatie is te vinden op de website www.almere-citymarketing.nl 

 


1 september 2010: vragen Leefbaar almere beantwoord door College van B&W

klik HIER


29 juli 2010: leefbaar almere wil geheim ontrafelen.......

Leefbaar Almere zet vraagtekens bij de financiële onderbouwing van de marketingcampagne Het Geheim van Almere. De partij stelt daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de campagne, die werd opgezet door Almere City Marketing.

Volgens Frits Huis van Leefbaar Almere wordt de campagne in z'n geheel bekostigd door de gemeente, terwijl de helft, meer dan drie ton, betaald zou moeten worden door het Almeerse bedrijfsleven. ,,Wat vanuit het bedrijfsleven binnenkomt aan geld is volgens mij een lachertje. Hoeveel het precies is, blijft enorm onduidelijk. Dat is namelijk niet terug te vinden in de jaarverslagen van ACM. We moeten gewoon toegeven dat Het Geheim van Almere een mislukte campagne is, die ons maar geld blijft kosten."

ACM laat echter weten dat de campagne vorig jaar al van opzet is gewijzigd en dat Leefbaar dat ook had kunnen weten. ,,Al vrij snel hebben wij de campagne zo aangepast dat het aandeel van het bedrijfsleven niet zo groot hoefde te zijn. Die wijziging hebben wij ook gepresenteerd aan de gemeenteraad", aldus Mascha de Vries van ACM. ,,Leefbaar Almere had ons ook eventjes kunnen bellen en dan had ik de antwoorden kunnen geven. Nu moet er worden gewacht totdat de wethouder terug is van vakantie."

Huis wil weten
hoe groot de bijdrage van het bedrijfsleven tot nu toe precies is geweest en of de gemeente eventuele tekorten aanvult. Ook wil hij weten hoeveel geld de gemeente inmiddels al in de campagne heeft gestoken. De Vries zegt dat de bijdrage uit het bedrijfsleven tegenvalt, maar dat er best wel wat binnenkomt. 'Zo hebben wij onder meer geld gekregen van de Rabobank en Corio'.

 


 

9 oktober 2009: 'het geheim van almere' ....een fiasco

De bewoners van Almere wisten het allang: de campagne 'het Geheim van Almere'  was ten dode opgeschreven; maar nu lijkt dat ook door te dringen tot Almere City Marketing. Leefbaar Almere had al schriftelijke vragen gesteld over deze geldverslindende en niets opleverende 'Imago' campagne; uit de beantwoording van hun vragen lijkt het inderdaad op een fiasco uit tedraaien. 

Almere City Marketing, dat de campagne uitvoert namens de gemeente, heeft moeite om van de campagne een sukses te maken. Voor dit jaar werd er 350.000 euro uitgetrokken voor de campagne. Maar....voor 2010 en 2011 is nog eens 2x  300.000 euro uitgetrokken! Vóór het einde van dit jaar moeten er 3000  'Almeerse ambassadeurs' zijn maar de teller staat, met nog maar 2 maanden te gaan (tot de gemeentebegroting), op slechts 750 ambassadeurs.

Ook het bedrijfsleven laat het afweten. ACM was begonnen met een fondsenwerving onder de Almeerse bedrijven, omdat de andere helft van de campagne betaald moet worden door het bedrijfsleven. Ondernemers zijn echter huiverig om te investeren en willen eerst resultaten zien. ACM besloot daarop de fondsenwerving op te schorten tot dat er 1500 ambassadeurs zijn.

Een posteraktie die de bewoners van Almere dmv een prijzenfestijn moest motiveren zich aan te melden, mislukte. Kosten van de posteractie: 13.000 euro. De posters moesten huis-aan-huis verspreid worden door TNT Post, maar de verspreider was te laat met de verspreiding, dus moest ACM de aktie afblazen. 

Het college noemt dit 'een bedrijfsongeval' ....Bovendien wil het de imagocampagne nóg niet als mislukt beschouwen!!

 


Leefbaar Almere beraadt zich op vervolgstappen.

 


 

2 september 2009: Hans snel van ACM voorziet olievlek in promotors....

De imagocampagne om Almere te promoten telt inmiddels 350 ambassadeurs. Dat meldt direkteur Hans Snel van Almere City Promotion (ACM). 'Aan het einde van elke week krijgen we een lijstje met de nieuwste aantallen'. Snel zegt ' verheugd te zijn dat de aantallen nieuwe deelnemers na de vakantie een stijgende lijn vertonen. In de vakantie stond de aanwas op een laag pitje, maar nu trekt het weer aan. De aanwas van ambassadeurs die de stad buiten de gemeentegrenzen promoten moet de komende tijd nog flink groeien.We willen eind dit jaar 1500 ambassadeurs hebben en het uiteindelijke doel is tienduizend ambassadeurs eind 2011'', zegt Snel. 'Je begint nu te merken dat het ambassadeurschap zich als een olievlek gaat uitbreiden'.  Het tempo van de aanwas mag wat de ACM-directeur betreft best wat hoger liggen. 'Maar dat ligt in mijn aard. Ik ben natuurlijk ongelooflijk ambitieus en dat maakt dat ik nooit tevreden ben'.  De campagne 'Het geheim van Almere', waar het ambassadeursconcept deel van uitmaakt, is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met al het mooie dat Almere te bieden heeft. 'Elke Almeerder wordt wel eens geconfronteerd met de vooroordelen die andere Nederlanders hebben over onze stad. Vaak zijn die vooroordelen nergens op gebaseerd', zegt Snel.  De ambassadeurs nodigen mensen van buiten de stad uit om een dagje te komen shoppen, evenement of uitgaansgelegenheid te bezoeken. Zij ontdekken dat het geijkte beeld niet klopt. Ambassadeurs komen in aanmerking voor kortingsregelingen en speciale aanbiedingen van instellingen, ondernemingen en organisaties. Meer info: www.hetgeheimvanalmere.nl

 


 

4 maart 2010: Onderzoek naar imago van Almere na verkiezingen

Almere City Marketing wil een landelijk onderzoek laten doen naar het imago van de stad, nu de stad door de komst van de PVV veelvuldig in de media is geweest. De stadspromotie wil weten wat Nederland voor een beeld van Almere heeft en of er sprake is van imagoschade. Volgens directeur Hans Snel van Almere City Marketing heeft de aandacht niet alleen negatieve publiciteit opgeleverd. Ook positieve punten zoals architectuur en cultuur zijn belicht.l


www.imagovanalmere.nl