Financiële bijdrage bedrijfsleven aan 'Het Geheim van Almere'

22-07-2010

Leefbaar Almere - 22 juli 2010 - F. Huis - Antwoord 24 augustus 2010

Toelichting:

Op 4 april 2008 presenteerde het College samen met Almere Citymarketing de imagocampagne “Het Geheim van Almere. Het leeuwendeel van de begroting wordt gevormd door een bijdrage van de gemeente (3x 300.000,00) en eenzelfde bijdrage vanuit het bedrijfsleven in de jaren 2009, 2010 en 2011. Leefbaar Almere vermoedt dat de bijdrage die het bedrijfsleven volgens de begroting moet bijdragen aan de campagne (300.000,00 per jaar ) bij lange na niet gehaald is en gehaald wordt.

Leefbaar Almere is kritisch volger van Almere Citymarketing in het algemeen en hun campagne “Het Geheim van Almere” in het bijzonder. Leefbaar Almere ziet het als taak om er op toe te zien dat gemeenschapsgeld goed wordt besteed en dat aan voorwaarden voor financiële steun wordt voldaan.
De jaarverslagen van Almere Citymarketing geven geen antwoord op onze vragen en bieden te weinig informatie om de bijdrage van de gemeente, het bedrijfsleven en het succes van de campagne te kunnen controleren.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Hoe groot is de bijdrage van het bedrijfsleven aan de campagne “Het Geheim van Almere”:
  (a) in 2009?
  (b) in 2010, tot op heden en wat is de prognose voor heel 2010?
  (c) wat is de prognose voor 2011?
 2. Wordt de begrote bijdrage van het bedrijfsleven (300.000,- euro per jaar) aan de imagocampagne gerealiseerd? Zo nee, welke gevolgen heeft dit voor de imagocampagne en is het college voornemens eventuele tekorten op de begroting die als gevolg van het uitblijven van de bijdrage van het bedrijfsleven van gemeentewege aan te vullen?
 3. Hoeveel van de bijdrage van de gemeente (3x 300.000, euro) is reeds uitgegeven?

Schriftelijke beantwoording 24 augustus 2010:

Op 22 juli heeft u namens de fractie Leefbaar Almere vragen gesteld over het de imagocampagne “Het geheim van Almere”. Hierbij doen we u de beantwoording van de vragen toekomen.

 1. Hoe groot is de bijdrage van het bedrijfsleven aan de campagne “Het Geheim van Almere”
  a. In 2009?
  b. In 2010, tot op heden en wat is de prognose voor heel 2010?
  c. Wat is de prognose voor 2011?

  2009:
  De begrote verwachte inkomsten van het bedrijfsleven aan de campagne voor 2009 waren als volgt verdeeld:
  o Sponsoring in natura (programma’s tijdens de Open Dagen) € 200.000
  o Sponsoring in natura: korting op maatwerk € 10.000
  o Bruto bijdrage aan maatwerkprogramma’s € 90.000
  o Verder waren ook nog de verkoop van merchandising en de bijdragen van strategische partners begroot voor een totaal bedrag van € 91.320

  Tijdens de open dag van 20 juni hebben 36 bedrijven/locaties kosteloos hun deuren voor het publiek geopend. Op 12 september hebben 37 bedrijven/locaties dat opnieuw gedaan. ACM schat in dat de waarde van deze sponsoring in natura geen
  € 200.000 is geweest, maar wel een wezenlijke bijdrage van enkele tienduizenden euro’s.

  Maatwerkprogramma’s konden in 2009 door allerlei omstandigheden niet in de markt worden gezet. Er zijn dan ook geen bijdragen voortgekomen uit de verkoop van maatwerkprogramma’s.

  De Ondernemersvereniging Stadshart Almere heeft een investering van
  € 10.000 gedaan om winkeliers enthousiast te maken om acceptant van de AlmerePas te worden. Bovendien was zij bereid om de aanschafkosten voor de scanners voor de eerste aanmelders te betalen. Uiteindelijk hebben 40 ondernemers in het Stadshart zich aangemeld.

  Zij hebben verschillende kortingen voor Ambassadeurs aangeboden. Omdat uiteindelijk werd besloten te stoppen met de AlmerePas, is 70% van de oorspronkelijke investering door de leverancier gecrediteerd.

  De merchandisinglijn en de werving van strategische partners is in 2009 nog niet gerealiseerd, ook omdat het aantal ambassadeurs nog te laag was om voor strategische partners interessant te zijn.

  2010:
  Voor 2010 heeft ACM een plan met begroting gemaakt dat niet afhankelijk was van enige inkomsten van bedrijven. Dit plan is eind 2009 aan u ter beschikking gesteld. In 2010 is voor een totaal bedrag van € 9.923,25 aan maatwerkprogramma’s aan bedrijven verkocht. Aangezien de komende tijd meer ingezet wordt op de verkoop van maatwerkprogramma’s, onder andere tijdens het Zakenfestival, verwacht ACM dit jaar voor zo’n € 30.000 aan maatwerkprogramma’s te verkopen. Hoewel de AlmerePas niet meer bestaat, zijn er nog steeds voor Ambassadeurs diverse voordelen te behalen. Zo leveren diverse toeristische of culturele bedrijven aanbiedingen voor Ambassadeurs. De aanbiedingen, meestal kortingen, variëren van € 1 tot ca. € 25 per kaartje. De totale bijdrage staat niet vast, want die is afhankelijk van het aantal deelnemers.

  2011:
  Op dit moment is nog geen begroting voor 2011 gemaakt, waarin de verwachte bijdragen uit het bedrijfsleven zijn opgenomen; de prognose zal echter in de lijn liggen van de resultaten van 2010.
 2. Wordt de begrote bijdrage van het bedrijfsleven (€ 300.000 per jaar) aan de imagocampagne gerealiseerd? Zo nee, welke gevolgen heeft dit voor de imagocampagne en is het college voornemens eventuele tekorten op de begroting die als gevolg van het uitblijven van de bijdrage van het bedrijfsleven van gemeentewege aan te vullen?
  De begrote bijdrage van het bedrijfsleven wordt niet gerealiseerd (zie 1). Ondermeer als gevolg daarvan heeft ACM de campagne in 2010 op een aantal punten bijgesteld. De gemeente heeft niet meer bijgedragen dan is afgesproken en is ook niet voornemens eventuele tekorten aan te vullen.
 3. Hoeveel van de bijdrage van de gemeente (3 x 300.000 is reeds uitgegeven)?
  Er was € 950.000 beschikbaar (2008: € 50.000 en daarna elk jaar 3 x € 300.000). Van deze € 950.000 is in 2008 € 20.000 uitgegeven, in 2009 is € 380.000 uitgegeven. Voor de jaren 2010 en 2011 is nog € 275.000 per jaar beschikbaar. In 2010 heeft ACM tot nu toe bijna € 140.000 uitgegeven en er staan nog voor
  € 86.500 aan verplichtingen uit.

  Tot slot hechten we er aan op te merken, dat we elk jaar de campagne evalueren en bijsturen waar nodig. Voor het laatste jaar van de campagne (2011) zullen we ook bezien hoe de campagne past binnen het nieuwe citymarketingplan, hoe ze zich verhoudt tot de voorgenomen bezuinigingen op citymarketing en hoe de campagne kan aansluiten bij de economische impuls die dit college voorstaat.

-----------------------------------------------------------------------------------