IMAGO VAN ALMERE

ingezonden bericht van de ToN (Trots Op Nederland)

6 maart 2010


Langs deze weg willen wij, de kandidaten van lijst 14 Trots op Nederland afd. Almere 
dank zeggen voor de steun en vertrouwen dat u ons heeft gegeven. 
De verkiezingsuitslag heeft, ondanks de zware druk van de PVV, ons één zetel opgeleverd. 
Daarbij moet worden aangetekend dat wij met zeer beperkte middelen dit hebben bereikt.

Inmiddels is de fractie samengesteld, Martin Sinke als fractievoorzitter, Mark Wiggers en Kenneth Königel als fractie-assistenten.

Verder is het afdelingsbestuur gevormd, met als voorzitter Willem Boers.


Onze jongeren-afdeling is in oprichting. 

Nogmaals dank voor Uw vertrouwen, we zullen er alles aan doen onze kiezers niet teleur te stellen.

Mocht u behoefte hebben met ons in gesprek te komen mail dan naar:
jeanettrotsopnederland@live.nl voor een afspraak. 

Martin Sinke
Fractievoorzitter Trots op NL
 

IMAGO VAN ALMERE