www.imagovanalmere.nl                  imago van almere


ingezonden 


wat kost duurzaamheid?! (column op Almere.nu)

14 november 2011: Wethouder Adri Duivesteijn staat met een mond vol tanden 

 Regio - 14 november 2011 - ingezonden door Peter Aggenbach - 

ALMERE - Column - Afgelopen gemeenteraadvergadering gaf Duivesteijn (PvdA) niet thuis op een simpele vraag van raadslid PVV-er Remco Gommers. De PVV wilde van de wethouder weten wat zijn ‘DuurzaamheidAgenda (ofwel: Verantwoording uitvoerings- agenda Almere Principles) de burgers van Almere kost? 

Een legitieme vraag van Gommers waar de wethouder telkenmale het antwoord op schuldig moet blijven. De PVV heeft de vraag namelijk al vaker tijdens de Politieke Markt aan de wethouder gesteld maar nooit kwam er meer dan het bekende gepruttel, de onverstaanbare zinnen en vooral het draaien om de hete brij, waar Duivesteijn om bekend staat. Zo dus ook tijdens een door de PVV aangevraagd debat (donderdag 10 nov. 2011) met de wethouder: klik hier voor de beeldregistratie door gemeente Almere

 

Duurzaam is hot - dus óók in Almere - en waarschijnlijk daarom heeft de gemeente enkele jaren geleden een ‘DuurzaamheidLab’ ingericht voor de lieve som van 800.000 Euro per jaar. Het ‘Lab’ functioneerde min of meer als een ‘normale’ gemeentelijke dienst met de nodige externen. De afdeling introduceerde o.a. de Almere Principles. Na veel klachten over de zichtbaarheid en nut voor de burger van de dienst, werd dit jaar het DuurzaamheidLab omgetoverd tot DuurzaamheidWinkel,…. Althans zo werd het de burger verteld,… In werkelijkheid is het DuurzaamheidLab omgevormd in de DuurzaamheidAgenda en zo draait de gemeentelijke afdeling gewoon door én is de DuurzaamheidWinkel er bovenop gekomen: kosten 250.000 Euro. Het lab is weg, maar er is ‘n agenda en winkel bij gekomen. 

Achter de DuurzaamheidWinkel en de DuurzaamheidAgenda gaat momenteel naast de gemeente, stichting Natuur en Milieu Federatie Flevoland (NMFF) schuil. Toen de eerste signalen over de nieuwe DuurzaamheidWinkel Almere bereikte werd ook duidelijk dat het Vera Dam, directeur van NMFF was die de DuurzaamheidWinkel op poten mocht zetten. Zij werd als externe voor twee dagen per week aangesteld door Henk Mulder, direkteur Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO), een van de groenste PvdA leden in Almeerse ambtelijke dienst. Enkele maanden later wordt Vera Dam voor de tweede keer aangesteld door Henk Mulder, nu komt zij ook aan het hoofd van de gehele DuurzaamheidAgenda van Almere. Goed, zij had per week nog drie dagen over en haar werkgever NMFF zal wel voordelen gezien hebben als Dam (als externe) intern bij de gemeente Almere zo’n belangrijke taak ging vervullen. Uiteraard een win-win situatie voor NMFF want zo verkrijg je macht via de achterdeur. Nee, NMFF is geen politieke partij maar strijdt zij-aan-zij met GroenLinks en de groene vleugel van de PvdA Almere maar gedraagt zich wél als een politiek partij (…)

Hier begon de PVV Almere terecht vraagtekens te plaatsen. Wat is er gaande en wat kost dat allemaal werd er gedacht, dus stelde (inval) fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV eerder dit jaar al vragen aan wethouder Duivesteijn mbt de kosten van het inhuren van Vera Dam. Maandenlang kwam er geen antwoord totdat er een brief van het college naar de raad kwam met tekst en uitleg, echter onder geheimhouding. Dit laatste vanwege de betrokkenheid van personen, lees: Vera Dam. De PVV vind de geheimhouding nonsens want uit alles blijkt nu dat de gemeente Almere Vera Dam inhuurt via NMFF, de werkgever van Vera Dam, waardoor er een gewone zakelijk relatie is tussen beide organisaties en geheimhouding ronduit misplaatst is. De geheimhouding of beter, de opheffing daarvan, resulteerde zelfs tot stemming in de raad waarbij de VVD, CDA en PvdA en D66 (de coalitie) een meerderheid behaalden en de geheimhouding gewoon gehandhaafd blijft. De PVV - als deelnemer van de Gemeenteraad - weet dus wel wat de kosten zijn en hoe hoog de rekeningen zijn die NMFF aan de gemeente verstuurd, maar de burger weet gewoon van niets.

Voor de DuurzaamheidWinkel is een zeer beperkt budget beschikbaar, namelijk tot eind dit jaar (…) Er zal dus opnieuw en zsm geld beschikbaar gemaakt moeten worden als men verder wil met de DuurzaamheidWinkel. Een positieve pers is dan ook een vereiste moeten de initiatiefnemers en de coalitie gedacht hebben. Welnu in Almere worden zij op hun wenken bediend. 

Dus wat gebeurt er in Almere als je wethouder Adri Duivesteijn gewoon vraagt wat de DuurzaamheidWinkel en Duurzaam- heidAgenda de gemeenschap kost? Dan loop je het risico om ronduit voor gek gezet te worden door de collega ambtenaren: de redaktie van Almere.nl. Zij stonden klaar om van Gommers en Duivesteijn samen een foto te maken waarop de wethouder de PVV-er een uitnodiging voor de DuurzaamheidWinkel oid, in handen drukt (…) En zo komt dat dan op Almere.nl terecht:

Wethouder nodigt PVV uit voor voorbezichtiging DuurzaamAlmere.nl Dit is niet de bedoeling van de PVV, maar de regie van de media in Almere ligt dan ook niet in handen van de PVV, maar in handen van b en w. Het illustratief bewijs ligt hier voor. Nog erger is dat de lokale bevriende media Almere Vandaag (dit vanwege een verkapte subsidie van 750.000 Euro per jaar) met de volgende kop denkt te scoren: PVV mikpunt van spot in debat met Duivesteijn  Uiteraard volstrekte onzin van het huis-aan-huis blad. 

De kop in Almere Vandaag had moeten zijn zoals die boven deze column staat! 

En zo wordt de burger in Almere geïndoctrineerd door overheid en de gekochte media. Zo wordt de burger belazerd - met stadse propaganda van het college - waar ze bijstaat.

 

de link naar deze column > HIER


Circus Renz in Almere....o, o, móói Almere?!?

Van 1 t/m 3 augustus 2011 heeft Circus Renz zijn tenten -met caravans, trailers, auto's en dieren-  gestald aan de Bunuellaan in de Filmwijk. Dit terrein ligt in het Laterna Magica Park en wordt gebruikt als voetbal- sportterrein. 

Als bewoner van een woning in de Filmwijk ben stomverbaasd dat zo'n dergelijk evenement wordt gehouden in dit mooie park. Een circus....3 dagen lang met exact 4 voorstellingen: waarom niet op een evenementen terrein??

 


Het terrein is nu verlaten, maar het ziet er verschrikkelijk uit! Trailers hebben diepe sporen veroorzaakt en takken van bomen zijn beschadigd. De trottoirs (die pas zijn her-bestraat) zijn als rijweg gebruikt. Daarnaast het probleem met parkerende bezoekers. 

Je breekt je benen als je niet uitkijkt met lopen. En er kan hier nu ook niet meer worden gesport of gevoetbald door de buurt: en dat tijdens de vakantieperiode! 

De gemeente zal dus eerst dat terrein(grasveld) moeten herstellen/repareren.

 

 

 


Schandalig dat dit hier midden in een wijkpark(je) gebeurt, dit kost de gemeenschap weer de nodige ergernis, maar vooral belastinggeld!!
Boos ben ik over deze schandalige beslissing om dit hier te organiseren. 

Er waren veel betere lokaties te vinden: bijv. in Overgooi  ;-)) of het Evenementen-terrein aan de Cinemadreef. 

Ik hoop dat meer inwoners het hiermee eens zijn. Dit kost alleen maar geld, terwijl de gemeente juist zegt te moeten bezuinigen....

 J.B.

 


8 juni 2011: Prinses Máxima opende het KlokHUIS in Almere-Poort

'Het was woensdagmiddag dus ik dacht: ik ga even met mijn kleinzoon van 5 jaar naar de opening van het KlokHUIS in Almere-Poort kijken! Prinses Maxima zou de opening verrichten, dus ik besefte best dat we niet helemaal vooraan mochten staan.....

maar dat wij  (ouders met kleine kinderen,  opa's en oma's, het gewone klootjesvolk dus kennelijk) op zó' n grote afstand werden gehouden dat we helemaal niets konden zien, behalve dan die taart met kers bovenop....vond ik toch wel schandalig! Het gaat hier toch om kinderen? En het is toch ontworpen door kinderen? En het is toch bedoeld voor kinderen?! Het was notabene een woensdagmiddag ook nog.....

Maar buiten dat, wat we konden zien: alleen maar BOBO's en behalve de kinderen die erbij betrokken waren, helemaal geen kind te zien!! Gemeente Almere, wij zijn behoorlijk woest!!!! '

(aldus inzender Tieny)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- wat vooraf ging - 

 

Op woensdagmiddag 8 juni 2011 werd in het Cascadepark in Almere Poort ‘Het KlokHUIS’ op feestelijke wijze geopend door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden. ‘Het KlokHUIS’ is het resultaat van een door het gelijknamige NTR programma georganiseerde ontwerpwedstrijd voor kinderen en komt als educatief centrum in beheer van de Stichting KinderCASLa.


Het NTR programma Het Klokhuis startte in 2009 ‘Het Klokhuis bouwt het KlokHUIS’.  Een crossmediaal projekt waarmee Het Klokhuis kinderen wilde betrekken bij de bouw van een echt huis. Aan de hand van de 5 thema’s; slapen, koken en eten, spelen en niksen, wassen en plassen en de buitenkant, konden zij hun wildste ideeën inzenden. Uit de meer dan 1000 inzendingen zijn 5 winnende ontwerpen gekozen door een professionele jury olv Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol.

 Architekt Jord den Hollander heeft de beste ontwerpen samengevoegd tot het ontwerp voor ‘Het KlokHUIS’ een opvallende roze taart op palen. Naast een slaapkamer onder een vissenvijver, een keuken in de vorm van een slakkenhuis en een glijbaan als uitgang, hebben de jonge ontwerpers ook nagedacht over energie- en waterverbruik. Het badwater van het sterrenhemelbad wordt bijvoorbeeld gebruikt om het toilet door te spoelen. Daarnaast maakt het huis gebruik van zon- en windenergie.

De Gemeente Almere en de Provincie Flevoland stelden de bouwgrond en een belangrijk deel van het bouwbudget ter beschikking. In Almere en met name in Almere Poort is veel aandacht en ruimte voor zelfbouw in verschillende vormen. In de zomer van 2010 werden de 1e palen de grond in geslagen en vanaf begin 2011 konden kinderen in 12 Klokhuis afleveringen, stap voor stap volgen hoe het huis werd gebouwd, van ontwerp tot oplevering.

Het KlokHUIS is eigendom van Stichting KinderCASLa, een zelfstandige stichting, gelieerd aan architektuurcentrum CASLa. De stichting wil het KlokHUIS tot een educatief centrum voor kinderen maken over architektuur, bouwen, wonen en gezond leven. Duurzaamheid en innovatie zijn de belangrijkste leidende principes.

  Het info-centrum voor Almere Poort zal er ook een plek krijgen.

 

NB foto van het Klokhuis van gemeentesite

 


2011....een heel bijzonder jaar.....

Dit jaar gaan wij met z’n allen 4 zeer opmerkelijke data ervaren: 1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11 en dat is niet alles.

 Neem de laatste  2 cijfers van het jaar waarin je geboren werd. Tel daarbij op de leeftijd die je zult hebben dit jaar, en het resultaat zal ongetwijfeld 111 zijn, voor iedereen!!

Dit is het jaar van geld !!!

Dit jaar oktober 2011 kent zeer opmerkelijk en dus buitengewoon: 5 zondagen, 5 maandagen en 5 zaterdagen. Dit bijzondere fenomeen doet zich slechts voor om de 823 jaar.Dit vastgesteld jaar staat bekend als de 'Hemelsleutel'.

De intentie achter het spreekwoord wil dat als je dit bericht doorstuurt naar 8 mensen (vandaag al vertaald uit de Braziliaanse versie ..!) dan zal geld verschijnen in de komende 4 dagen. Zo  wordt dit fenomeen uitgelegd in de Filosofische stroming van de ‘Chinese Feng-shu’, een historische wijsgerige leer, die erop gericht is om op basis van de optimalisatie van energiestromen de leefomgeving harmonieus en optimaal  in te richten. Degenen die niet doorgaan met de ketting ontvangen uiteraard niets. Het is wellicht een mysterie, maar het is wel ‘’het proberen’’ zondermeer waard!


Ik wens jullie allen heel veel GOEDS & GELUK toe! 

(ingezonden door Wim van H.)


9 maart 2011: VVD wil na de wedstrijd de uitslag veranderen

De politieke partijen in Flevoland mogen donderdag beslissen of er al of niet een hertelling komt van de stemmen voor de verkiezingen van de provinciale staten. Een politieke partij die reeds zitting heeft in provinciale staten of gemeenteraden mag een hertelling van stemmen aanvragen wanneer de uitkomst voor hen ongunstig is. Nieuwe partijen, die nog geen zitting hebben maar wel
mee hebben gedaan aan verkiezingen, mogen dit niet. Dat is de wet. 

De VVD in Flevoland wil een hertelling van alle stemmen die in Flevoland zijn uitgebracht. De VVD gebruikt als argument dat er in Almere 80 * stempassen* meer zijn geteld dan *stembiljetten* en wil daarom de stembiljetten laten hertellen. Uit informatie van het Hoofdstembureau blijkt dat het overschot van 80 stempassen verdeeld is over 37 stembureaus, dat zijn er net iets meer dan 2 per stembureau. Dit op een gemiddelde van ongeveer 800 stemmen per stembureau. Een teveel aan stempassen is het Hoofd- stembureau niet vreemd, een klein aantal mensen besluit soms in het stemhokje toch niet te stemmen. Het Hoofdstembureau besloot dat dit geen reden is tot hertelling.
Afgelopen vrijdag tijdens de bijeenkomst van het Hoofdstembureau heeft ook de VVD geen bezwaar gemaakt tegen de uitslag, ondanks het feit dat de partij over alle relevante informatie beschikte. Dit leidt tot twee mogelijke conclusies. Of de VVD heeft toen niet op zitten letten en wil die fout alsnog goedmaken door te proberen in de Provinciale Staten een meerderheid voor hertelling te krijgen.
Ofwel de VVD is sluw en zag ook wel in dat een bezwaar bij het Hoofdstembureau geen kans maakte en heeft besloten om het via de vergadering van de Provinciale Staten te spelen, waar de VVD nu onderdeel uitmaakt van een meerderheidscoalitie. 
In beide gevallen is duidelijk dat partijen die het verzoek van de VVD tot hertelling steunen, dit doen uit naiviteit of opportunisme.

Na enig rekenwerk blijkt dat de VVD door een klein verschil in stemmen geen 10e zetel heeft gekregen. Wanneer de Partij voor de Dieren 5 stemmen minder blijkt te hebben gaat hun zetel naar de VVD. Of wanneer de Christen Unie en SGP 11 stemmen minder blijken te hebben levert dat de VVD ook een zetel op. Bij handmatig tellen is een foutmarge onvermijdelijk. Het zou dus zo maar kunnen dat de stemmen bij hertellen iets verschuiven. En bij een volgende hertelling weer. En bij de daaropvolgende hertelling weer, etc. Partijen zouden bij meerderheid kunnen besluiten door te gaan met tellen tot de uitslag hen bevalt. De motivatie voor hertelling komt hierdoor op losse schroeven te staan.
Twee dagen na de verkiezingen wordt er door het Hoofdstembureau een openbare bijeenkomst georganiseerd waarop de definitieve uitslag wordt bepaald. Nadat het Hoofdstembureau zich op deze bijeenkomst heeft uitgesproken over de zetelverdeling krijgen politieke partijen de mogelijkheid bezwaar te maken en eventueel te vragen om een hertelling. Het Hoofd- stembureau is onpartijdig en zal dan beslissen of het bezwaar redelijk is of niet. Dat lijkt goed geregeld maar daar houdt het helaas niet op. De zittende politieke partijen hebben daarna nog enkele dagen de tijd om letterlijk uit berekening alsnog een verzoek tot hertelling binnen hun gemeenteraad of provinciale staten te brengen. Niet de onafhankelijke rechter of Kiesraad oordeelt dan, maar politieke belanghebbenden. De slager mag z'n eigen vlees keuren. Dat is een vreemde situatie.

 Belanghebbenden mogen dus beslissen over hertelling van de door burgers uitgebrachte stemmen in plaats van een objectieve organisatie. Partijen kunnen dit gebruiken wanneer de uitkomst voor hen minder gunstig is, ze rekenen hierbij op de foutmarge en daarmee op een verschuiving van de onontkoombare foutmarge in het tellen van de stemmen. Zodoende kunnen restzetels door alsmaar hertellen dus een drastisch andere verdeling krijgen tot dat de aanvrager, meestal de grootste partij, tevreden is. 
Dat levert ondemocratische situaties op zoals nu in Flevoland.
 

Grote partijen zullen niet graag kort voor de nieuwe coalitie-onderhandelingen tegen de grootste partij ingaan. Wanneer die grootste partij, in dit geval de VVD, met een verzoek tot hertelling komt zal dus logischerwijs een meerderheid in de staten ten gunste van de VVD stemmen. Kortom, de partijgrootte zou van invloed kunnen zijn op het herinterpreteren van de wil van de kiezer. 

Met democratie heeft dat weinig te maken.

Vriendelijke groet,

Alex

(ingezonden door Alex)


10 december 2010: ingezonden brief + video  naar 'de Almare'  (nav opm.Jorritsma 'azijnpissers' op 9/1/2/10)

(door R.Paula)

''Het gaat van kwaad tot erger met burgemeester Jorritsma van Almere. 

Eerder deze week maakte de burgemeester raadslid Cocky Kuipers (D66) "belachelijk", tijdens de interpellatie over het zogenaamde werkplein. Gelukkig kon Cocky Kuipers er wel zelf hartelijk om lachen. 

Erger is dat zij (Jorritsma) 9 december vergat haar microfoon dicht te zetten en tegen griffier Jan Dirk Pruim naast haar, een mening ten beste gaf over de raadleden Ruud Pet (GL) en Frits Huis (Leefbaar Almere): "azijnpissers". (aldus R.Paula)

VIDEO

--------------------------------------------------

NB burgemeester Annemarie Jorritsma heeft vandaag haar excuses aangeboden aan de gemeenteraad: 'was niet persoonlijk bedoeld'.

 


6-11-2010:  ' In Corrosia moet je wíllen komen '

Ik (Cath) las in Almere Vandaag 6-11-2010 met verbazing en ongenoegen:

Ronald Venrooy staat nu 2,5 jaar aan het roer van het cultureel centrum in Haven. Hij zegt: 'Cultuur is vaak het kind van de rekening als er bezuinigd moet worden…''

Venrooy gaat de komende tijd op zoek naar meer geldbronnen.'Dit omdat ik het ongezond vind dat wij nu van één partij afhankelijk zijn' , zegt hij. De hoop van de directeur is onder meer gevestigd op Europa, het Rijk en de culturele fondsen die het land rijk is. 'Tot op heden heb ik hier nog niet bij aangeklopt nee. Helaas kun je niet alles tegelijk doen, ik heb eerst de tent moeten opzetten.''

Indien het college alsnog besluit de subsidiekraan een flink stuk dichter te draaien denkt Venrooy wel dat cultureel Almere gezamenlijk een flink tegengeluid laat horen. 'Maar eigenlijk zou dit vanuit de bevolking moeten gebeuren. Dat is een aantal jaar geleden ook gebeurd toen de gemeente van plan was om Corrosia te sluiten. …'

Als ik dit lees dan gaan mijn tenen krom staan. 

< Venrooy is ingestapt ...(NB maart 2008 - Kunst-enzo)

 ...als opvolger van Ruud Bachx (NB febr.2008 - Kunst-enzo) >

in een lopend bedrijf en heeft vervolgens het hele Almeerse kunstenaarsbestand op de schroothoop gegooid. Hij heeft dus de tent niet moeten opzetten maar heeft hem naar eigen hand gezet. 

Corrosia was oorspronkelijk bedoeld voor Almeerse kunstenaars. Sinds de kunstenaars zelf de galerie (voorheen De Cirkel) niet meer runnen, maar er vet betaalde direkteuren zijn aangesteld zijn langzaam aan de Almeerse kunstenaars in de ban gedaan. 

 

 Van enige betrokkenheid met de Almeerse kunstenaars heb ik bij Venrooy nooit iets gemerkt. Wie is er het kind van de rekening?

Mijns inziens wordt het hoog tijd dat er eens anders over subsidiering gedacht gaat worden en dat gemeenschapsgelden niet gebruikt worden voor de hobbies van enkelen, zoals in dit geval van de heer Venrooy. Gelukkig zijn er nog kunstenaars en kunstlief- hebbers die uit eigen middelen hun passie verwezenlijken en daar niet de belastingbetaler voor laten opdraaien.  

Ik vind het een ongehoorde brutaliteit dat hij nu ook de bevolking oproept een tegengeluid te laten horen, want o ja er is ook nog bevolking? Die kan bruikbaar zijn op z’n tijd. Noemt men dit geen eigenbelang? Hij moet zijn ambities maar op eigen kracht zien te verwezenlijken en niet mauwen.

 

Cath, 6 november 2010

reakties naar > info@imagovanalmere.nl


OPROEP van een (financieel en betrokken) meedenkende burger.....

Dames en Heren Politici,

Er moet in Nederland, alleen al vanwege het enorme renterisico dat we op de staatsschuld gaan lopen, noodzakelijkerwijs fors bezuinigd worden. Daarom willen wij,  als  burgers , nu we vlak voor de parlementsverkiezingen staan,  U als politici,  flink wakker schudden.  Wij gaan U  voorlichten over wat ons nu echt beweegt. Het roer moet  heel nadrukkelijk om.  Te beginnen met het volgende:

Er liggen plannen klaar om rondom Amsterdam en Almere pakweg  voor  € 4.000.000.000,- *) aan asfalt en beton over bestaande stukken weg  aan te leggen, hetgeen volstrekt niets oplost en alleen maar het probleem nog groter maakt. Het lijkt  bijna een strategische blunder dat U het  toestaat dat het verkeer in de zuidelijke en oostelijke regio rond Amsterdam in de belangrijke verbinding met Schiphol en de zeehavens via een enkelvoudig tracé wordt afgewikkeld.

Heel simpel:  Stelt u zich één ramp (je) voor  in 2018 of 2020 vanwege een autobrand in de tunnel die U over ,  de  nu al verstopte kransslagader “Gaasperdammerweg” laat aanleggen. Lekker  “geholpen” door die ramp besluiten uw toekomstige collega’s dan (ergens begin jaren ’20)  alsnog om  de A6 eindelijk te verlengen en aan te sluiten op de A9.

Een politiek besluit dat U nu (anno 2010) niet durft te nemen. Niet durft,  omdat de  wijze waarop  in Nederland wordt omgegaan met de natuur volstrekt ontspoord is.

Het is nog simpeler: Verleng  de A6  en sluit hem aan op de A9,  wat oorspronkelijk ook de bedoeling is geweest. Bedenk dat we die weg niet alleen aanleggen voor onszelf aan maar ook voor onze kleinkinderen en voor onze  achterkleinkinderen. Met deze wijziging bespaart u pakweg 2 miljard (of misschien wel meer).  Het tracé van de A6 ter hoogte van Almere is dan al helemaal geen probleem meer. En zo ja dan kunnen er, bij wijze van spreken “per vandaag” ,  moeiteloos  en met minimale kosten 2 rijbanen bij gelegd worden, zo royaal zijn de proporties van het tracé en van de bestaande viaducten. Vanzelfsprekend moet de verlenging van de A6 niet als tunnel uitgevoerd worden. Daar waar nodig kan een fiks groen scherm van een meter of vier hoog al een prima oplossing zijn.    

Compenseer op genereuze wijze het verloren gaan van die 150 hectaren vogeltjesland (meer is het niet)  langs het Naardermeer en bij Weesp en Abcoude.  Leuk alternatief : Leg  bij de ondiepten rondom de laatste 8 km van de Houtribdijk vóór Enkhuizen  een nieuwe polder aan en laat de natuur daar  haar eigen gang gaan. ( en laat ons daar aangenaam recreëren) .  Als U  dan naast die nieuwe polder ook nog een soort plan Lievense  ( nog uit de vorige crisis: jaren ‘70 ! )  laat aanleggen, dan zijn we echt duurzaam bezig. En kunnen we wellicht besparen op onze energierekening ter compensatie voor uw, op termijn onafwendbare,   “gesleutel” aan onze hypotheekrente aftrek. 

Heb visie en lef en doe dus iets  aan de onnatuurlijke  en volstrekt ontspoorde wijze waarop beleidmakend Nederland nu met de natuur meent te mogen omgaan .

Ga zorgvuldig en adequaat om met ons belastinggeld en verspil het niet aan dwalingen.

*) nog afgezien van de kans  dat  forse overschrijdingen kunnen plaatsvinden (  zie Betuwelijn /Noord Zuid lijn)

Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie.

Hoogachtend,

Frans de Bruijn   reakties naar > info@imagovanalmere.nl


Lees onderstaande  cursieve tekst en kopieer en plak hem  in een eigen email , zet er uw naam en woonplaats onder en zend  uw mail door aan de politieke partij van uw keuze ( of aan alle partijen)  cda@tweedekamer.nl    christenunie@tweedekamer.nl    d66@tweedekamer.nl    informatie@pvda.nl    groenlinks@tweedekamer.nl   sgp@tweedekamer.nl    kamer@sp.nl       vvdvoorlichting@tweedekamer.nl   

De ontbrekende partijen (Verdonk/ PVV / PvdD ) maken hun email adressen niet zichtbaar maar zijn via  de site www.parlementenpolitiek.nl   wel rechtstreeks te bereiken.  

 


e-mail > info@imagovanalmere.nl